За ЕІТ накратко

ЕІТ — РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ!

„триъгълника на знанието“
„триъгълника на знанието“
 

 

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е орган, създаден от Европейския съюз през 2008 г. с цел да увеличава възможностите на Европа в областта на иновациите. EIT e част от Horizon 2020, рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации.

Каква дейност осъществява EIT?

Институтът е единствена по рода си инициатива на ЕС, която насърчава иновациите в Европа, като обединява стопанска дейност, образование и изследвания с цел представяне на решения за неотложни глобални проблеми.

Ние подкрепяме развитието на динамични, дългосрочни общоевропейски партньорства сред водещи компании, изследователски лаборатории и предприятия. Тези партньорства се наричат „общности за иновации“, като всяко от тях си поставя за цел да представи решения за конкретен глобален проблем — от изменението на климата и устойчивата енергия до здравословния живот и храна.

EIT обединява повече от 1000 партньори и е най-широката мрежа за иновации в Европа, свързваща множество звена. Ние даваме възможност на новаторите и предприемачите в Европа да превърнат най-добрите си идеи в продукти, услуги, работни места и растеж. По този начин EIT изпълнява своята мисия: създаване на работни места и осигуряване на възможности за устойчив икономически растеж в Европа.

Заедно с водещите партньори, мрежата на EIT предлага широк кръг от дейности в областта на иновациите и предприемачеството: образователни курсове, които съчетават технически и предприемачески умения, персонализирани услуги за създаване и стимулиране на стопанска дейност и изследователски проекти, основани на иновации. Това води до навлизането на нови идеи и решения на пазара, превръща студентите в предприемачи и, най-важното, ражда иновации.

Резултати

От учредяването си през 2008 г. EIT е изградил най-голямата общност за иновации в Европа. Моделът на EIT е изпитан и доказан. Резултатът е:

 • 8 динамични общности за иновации
 • 60+ центъра за иновации в цяла Европа
 • подкрепа за 3 200+ стартиращи и разрастващи се предприятия
 • 3.3 милиард евро външен капитал от подкрепяните стопански инициативи
 • 13 000+ новосъздадени работни места
 • над 3 100 завършили студенти с магистърска и докторска степен, като до края на 2020 г. се очаква броят им да достигне над 5000
 • 1 170+ нови продукта и услуги

* Данни към август 2019 г.

Read more

Какво представлява „общност за иновации“ на EIT?

Общностите за иновации обединяват в партньорства стопански предприятия (от промишлеността и МСП), изследователски центрове и университети, като целта е да се създаде благоприятна среда за творчески идеи и иновации. Те предлагат достъп до висококвалифицирани специалисти, знания, финансиране и нови стопански сектори за:

 • разработване на иновативни продукти и услуги: доразвийте идеята си, като я изнесете на пазара заедно с нас
 • начален тласък за предприятия: създайте предприятие с нашата подкрепа или ускорете развитието му
 • обучение на ново поколение предприемачи: развийте предприемаческите си умения с нас

Дейностите на общностите обхващат цялата верига в новаторския процес: програми за обучение и образование, съдействие за прехода от научни изследвания към пазара, проекти за иновации, бизнес инкубатори и ускорители.

EIT поддържа осем общности за иновации, като всяка от тях е насочена към конкретен глобален проблем:

 • EIT Climate-KIC: иновации за действия в областта на климата
 • EIT Digital: за изграждането на силна цифрова Европа
 • EIT Food: решения за устойчива верига на доставки от ресурсите до потребителите
 • EIT Health: заедно за здравословен живот на гражданите на Европа
 • EIT InnoEnergy: новаторска промяна в областта на устойчивата енергия
 • EIT Manufacturing: водещите иновации в производството носят знака „Направено в Европа“
 • EIT RawMaterials: разработване на суровините като основна сила на Европа
 • EIT Urban Mobility: интелигентен, екологичен и интегриран транспорт

Всяка от общностите за иновации на EIT работи в рамките на центрове за иновации. Те са разположени на различни места в ЕС, за да се увеличи въздействието от дейностите на EIT. Понастоящем функционират над 50 центъра за иновации в Европа. Това включва центрове  за съвместно ползване, където се осъществява връзката и взаимодействието между образование, изследвания и стопанска дейност. Открийте нашите центрове: EIT в Европа.

EIT е навсякъде в Европа

Регионалната иновационна схема на ЕІТ (EIT RIS) е широкообхватна програма, благодарение на чиято подкрепа повече организации в Европа могат да се възползват от мрежата на ЕІТ и да участват в нейните дейности. EIT RIS има за цел да увеличи възможностите за иновации за европейските региони, които все още не си сътрудничат с EIT и неговите общности. EIT RIS обединява предприятия, университети, изследователски лаборатории и организации на заинтересованите страни в най-голямата общност за иновации в Европа. Разгледайте картата, за да разберете дали EIT RIS има център близо до вас.

Как мога да участвам?

Ако сте част от общност за иновации, имате достъп до нови партньори, съоръжения, дисциплини, промишлени сектори и култури. Възможностите да се присъедините към мрежата на EIT и към широкия ѝ кръг от дейности в подкрепа на иновациите в Европа са много: програми за обучение и образование, проекти за иновации, бизнес инкубатори и ускорители.

Разгледайте страниците „Нашите дейности“ и „Работете с нас“ и открийте къде се намира нашата общност: EIT в Европа. Възползвайте се от най-широката мрежа за иновации в Европа и създавайте иновации с нас!

Всички канали на социалните медии на EIT можете да намерите тук.

За бюлетина на EIT можете да се абонирате тук.

Правно основание

EIT е орган на Европейския съюз със седалище в Будапеща, Унгария. Създаден е с Регламент (ЕО) № 294/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. и започва дейността си през 2010 г. в Централата на EIT. Към настоящия момент EIT има персонал от около 70 души. Martin Kern е временно изпълняващ длъжността директор от 1 август 2014 г. 

 

Свързани документи