Регламент (ЕС) № 1292/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 294/2008 за създаване на Европейски институт за иновации и технологии

Регламент (ЕС) № 1292/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 294/2008 за създаване на Европейски институт за иновации и технологии