Institut EIT v kostce

EIT – INOVACE SE STÁVAJÍ SKUTEČNOSTÍ! 

„znalostní trojúhelník“
„znalostní trojúhelník“

 

Evropský inovační a technologický institut (EIT) je subjekt EU, který vytvořila Evropská unie v roce 2008, aby posílila inovační schopnost Evropy. Institut EIT je nedílnou součástí rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizon 2020.

 

Co je úkolem institutu EIT?

Institut je jedinečnou iniciativou EU, která podporuje inovace v celé Evropě tím, že propojuje podnikání, vzdělávání a výzkum s cílem nalézt řešení naléhavých globálních problémů.

Podporujeme rozvoj dynamických dlouhodobých celoevropských partnerství mezi předními společnostmi, výzkumnými laboratořemi a společnostmi. Tato partnerství se nazývají inovační společenství a každé z nich se věnuje hledání řešení konkrétního globálního problému, od změny klimatu a udržitelné energetiky až po zdravý životní styl a zdravé potraviny.

Evropský inovační a technologický institut (EIT), který sdružuje více než 1 000 partnerů, je největší evropskou inovační sítí a propojuje její jednotlivé prvky. Poskytujeme prostředky inovátorům a podnikatelům z celé Evropy, aby své nejlepší nápady mohli přeměnit do výrobků, služeb, pracovních míst a růstu. Pro splnění poslání institutu EIT je zásadní tvorba pracovních míst a zajišťování příležitostí k udržitelnému hospodářskému růstu Evropy.

Společně s hlavními partnery nabízí společenství institutu EIT široké spektrum inovačních a podnikatelských aktivit: vzdělávací kurzy, které kombinují technické a podnikatelské dovednosti, individualizované služby v oblasti zakládání a rozvoje podniků a inovativní výzkumné projekty. To na trh přináší nové nápady a řešení, mění studenty v podnikatele a především přináší inovace.

Výsledky

Od svého zřízení v roce 2008 již institut EIT vytvořil největší inovační společenství v Evropě. Model institutu EIT byl vyzkoušen, otestován a ověřen a již umožnil:

  • vytvoření 8 prosperujících inovačních společenství.
  • zřízení více než 60 inovačních center v celé Evropě.
  • podporu více než 3 000 začínajícím a rozvíjejícím se podnikům.
  • 3.3 miliard EUR ve formě kapitálu z vnějších zdrojů díky iniciativám, které podporujeme.
  • vytvoření více než 13 000 pracovních míst.
  • více než 3 100 absolventů magisterských a doktorandských programů (do konce roku 2020 se očekává, že jich bude více než 5 000).
  • vytvoření více než 1 170 nových výrobků a služeb.

*Údaje z srpna 2019. 

Read more

Co je to inovační společenství institutu EIT?

Inovační společenství sdružují podniky (průmyslové subjekty a malé a střední podniky), výzkumná střediska a vysoké školy jako partnery a vytvářejí prostředí, v němž vzkvétá tvůrčí myšlení a inovace. Nabízejí přístup k talentům, znalostem, finančním prostředkům a novým obchodním odvětvím s cílem:

  • vyvíjet inovativní výrobky a služby: realizujte s námi svůj nápad a uveďte ho na trh.
  • stimulovat společnosti: s naší podporou založte nebo rozviňte své podnikání.
  • vychovat novou generaci podnikatelů: rozvíjejte s námi své podnikatelské dovednosti.

Činnosti inovačních společenství se vztahují na celý inovační řetězec: programy odborné přípravy a vzdělávání, které podporují cestu od výzkumu na trh, inovační projekty, podnikatelské inkubátory a subjekty napomáhající rozvoji podniků.

Existuje osm inovačních společenství institutu EIT. Každé z nich se zaměřuje na konkrétní globální problém:

Každé z inovačních společenství institutu EIT působí v inovačních centrech, která se nacházejí v celé EU. Jejich cílem je zvýšit dopad činností institutu EIT. V současné době existuje v Evropě více než 50 inovačních center, do kterých patří střediska společného umístění, kde se setkávají a spolupracují vzdělávací, výzkumné a podnikatelské subjekty. Zjistěte, kde se nacházejí naše centra: institut EIT v Evropě.

Institut EIT působí v celé Evropě

Regionální inovační program institutu EIT (EIT RIS) je programem poskytování informací, jehož cílem je, aby větší počet organizací z celé Evropy těžil z práce společenství institutu EIT a podílel se na jeho činnostech. Účelem programu EIT RIS je zvyšovat schopnost inovovat v evropských regionech, které ještě nespolupracují s institutem EIT a jeho inovačními společenstvími. Program EIT RIS spojuje společnosti, vysoké školy, výzkumné laboratoře a partnerské organizace a vytváří největší inovační společenství v Evropě. Podívejte se na mapu programu EIT RIS, abyste zjistili, zda se něco nachází ve vaší blízkosti.

Jak se mohu zapojit?

Jako člen inovačního společenství budete mít přístup k novým partnerům, zařízením, oborům, průmyslovým odvětvím a kulturám. V rámci společenství institutu EIT a jeho široké škály činností v oblasti podpory inovací v celé Evropě existuje celá řada příležitostí: programy odborné přípravy a zdělávání, inovační projekty, podnikatelské inkubátory a subjekty napomáhající rozvoji podniků.

Prohlédněte si stránky „Our activities“ (Naše činnosti) a „Work with us“ (Spolupracujte s námi) a zjistěte, kde sídlí naše společenství: institut EIT v Evropě. Využijte toho, že budete součástí největší evropské inovační sítě a budete inovovat s námi!

Všechny kanály institutu EIT v sociálních médiích naleznete na adrese.

K odběru zpravodaje institutu EIT se můžete přihlásit na adrese. 

Právní rámec

Institut EIT je subjektem Evropské unie se sídlem v maďarské Budapešti. Institut byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008 a svoji činnost zahájil v roce 2010 ve svém sídle. Institut EIT v současnosti zaměstnává přibližně 70 zaměstnanců. Od 1. srpna 2014 je dočasným ředitelem institutu Martin Kern.

 

Související dokumenty