EIT – INOVACE SE STÁVAJÍ SKUTEČNOSTÍ! 

Co je EIT a jak funguje?

„znalostní trojúhelník“
„znalostní trojúhelník“

Evropský inovační a technologický institut (EIT) je nezávislý orgán EU se sídlem v Budapešti, který posiluje inovační schopnost Evropy. EIT hraje stěžejní úlohu při podpoře cílů EU týkajících se zajišťování udržitelného hospodářského růstu a pracovních míst tím, že podnikatelům a inovátorům umožňuje přeměnit jejich nejlepší nápady ve skutečné výrobky a služby pro Evropu.

EIT rozvíjí podnikatelský talent a podporuje nové nápady. Spojuje „znalostní trojúhelník“ významných podniků, univerzit a výzkumných středisek, a utváří tak dynamická přeshraniční partnerství označovaná jako inovační společenství (znalostní a inovační společenství).

 

Posláním EIT je:
 • přispívat ke konkurenceschopnosti Evropy, jejímu udržitelnému hospodářskému růstu a vytváření pracovních míst podporou a posilováním synergií a spolupráce mezi podniky, vzdělávacími institucemi a výzkumnými organizacemi,
 • utvářet příznivé prostředí pro kreativní myšlení, umožňovat rozkvět inovací a podnikání v Evropě na světové úrovni.

Institut EIT je nedílnou součástí rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020.

Naše výsledky (*).

Více než:

1.217 podnikatelských záměrů

640 nových výrobků a služeb

 1.250+ inovativních startupů

1.700+ absolventů studijních programů EIT

 732 předaných a přijatých znalostí

   

(*) 2010-2018

Elektrická letadla, jedlé lahve na vodu, umělé stromy, které umí čistit vzduch jako 275 skutečných stromů...

Inovační společenství institutu EIT vytvářejí a nacházejí inovativní řešení velkých problémů v různých oblastech, včetně energie, klimatu, zdraví, nerostných surovin, digitalizace a potravin. Nabízejí přístup k talentům, znalostem, finančním prostředkům a novým obchodním odvětvím s cílem:

 • vyvíjet inovativní výrobky a služby: realizujte s námi svůj nápad a uveďte ho na trh,
 • zakládat nové společnosti: založte nebo zrychlete s námi své podnikání,
 • vychovat novou generaci podnikatelů: rozvíjejte s námi své podnikatelské dovednosti.
Jaká inovační společenství institutu EIT existují?

EIT má nyní šest inovačních společenství:

 • EIT Climate-KIC: řešení problémů týkajících se adaptace na změnu klimatu a zmírňování změny klimatu,
 • EIT Digital: prosazování digitální transformace v Evropě,
 • EIT InnoEnergy: dosažení udržitelné energetiky,
 • EIT Health: zlepšování kvality života evropských občanů a udržitelnost systémů zdravotní a sociální péče,
 • EIT Raw Materials: zajištění přístupnosti, dostupnosti a udržitelného využívání surovin pro ekonomiku i pro občany,
 • EIT Food: postavení Evropy do centra světové revoluce v inovaci a výrobě potravin.

Každé z inovačních společenství institutu EIT působí v inovačních centrech, která se nacházejí po celé EU s cílem zvýšit dopad činností EIT.

EIT působí po celé Evropě

Regionální inovační strategie institutu EIT (EIT RIS) představuje program poskytování informací, jehož cílem je, aby větší počet organizací z celé Evropy těžil z práce společenství institutu EIT a podílel se na jeho činnostech. Účelem strategie EIT RIS je zvyšovat schopnost inovovat v evropských regionech, které ještě nespolupracují s institutem EIT a jeho inovačními společenstvími. Strategie EIT RIS spojuje společnosti, univerzity, výzkumné laboratoře a zúčastněné organizace a vytváří největší inovační společenství v Evropě.

V listopadu 2016 společenství EIT spojovalo téměř 900 partnerů včetně:

 • 503 společností, včetně MSP,
 • 171 vysokých škol,
 • 146 výzkumných středisek,
 • 74 měst, regionů a nevládních organizací.
Rosteme!

V roce 2018 hodláme zřídit dvě nová inovační společenství:

 • EIT Manufacturing: posilování a zlepšování konkurenceschopnosti evropského zpracovatelského průmyslu,
 • EIT Urban Mobility: udržitelná řešení pro městskou mobilitu.
Inovujte s námi!
 
 

Související dokumenty