EIT – VI SKABER INNOVATION!

Hvad er EIT, og hvordan fungerer det?

"videntrekanten"
"videntrekanten"

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) er et uafhængigt EU-organ, som ligger i Budapest og har til formål at styrke EU's innovationsevne. EIT spiller en afgørende rolle med hensyn til at støtte EU's målsætninger om at skabe bæredygtig økonomisk vækst og jobmuligheder ved at gøre det muligt for iværksættere og innovatorer at omsætte deres bedste idéer til produkter og tjenester for Europa.

EIT styrker iværksættertalenter og støtter nye idéer ved at integrere "videntrekanten" mellem førende virksomheder, universiteter og forskningscentre i dynamiske, grænseoverskridende partnerskaber, såkaldte innovationsfællesskaber (videns- og innovationsfællesskab, VIF).

 

EIT's mission er at:
 • bidrage til konkurrenceevne, bæredygtig økonomisk vækst og jobskabelse i Europa ved at fremme og styrke synergi og samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og forskningsorganisationer
 • skabe et gunstigt miljø for kreativ tankegang, så innovation og iværksætteri i verdensklasse kan trives i Europa.

EIT er en integrerende del af Horisont 2020, som er EU's rammeprogram for forskning og innovation.

Vores resultater (*).

Mere end:

1.217 forretningsidéer

640 nye produkter og tjenester

 1.250+ innovative nystartede virksomheder

1.700+ nyuddannede kandidater har afsluttet EIT-uddannelser

 732 tilfælde af videnoverførsel og -anvendelse

   

(*) 2010-2018

Elektriske fly, spiselige vandflasker, kunstige træer, der kan rense luften med samme kapacitet som 275 træer ...

EIT's innovationsfællesskaber skaber og finder innovative løsninger på store udfordringer, herunder inden for energi, klima, sundhed, råmaterialer, digitalisering og fødevarer. De giver adgang til talenter, viden, finansiering og nye forretningssektorer med henblik på at:

 • udvikle innovative produkter og tjenester: viderefør din idé ved at bringe den på markedet sammen med os.
 • starte nye virksomheder: skab eller fremskynd dit projekt sammen med os.
 • uddanne en ny generation af iværksættere: udvikl dine iværksætterkompetencer sammen med os.
Hvilke EIT-innovationsfællesskaber findes der?

EIT har nu seks innovationsfællesskaber:

 • EIT Klima-VIF: håndterer udfordringerne i forbindelse med modvirkning af og tilpasning til klimaændringer
 • EIT Digital: er drivkraften i Europas digitale omstilling
 • EIT InnoEnergy: arbejder med bæredygtig energi
 • EIT Sundhed: forbedrer livskvaliteten for europæiske borgere og bidrager til bæredygtige sundheds- og socialsystemer
 • EIT Råstoffer: sikrer adgang til, tilgængelighed af og bæredygtig udnyttelse af råmaterialer for erhvervslivet og borgerne
 • EIT Fødevarer: sætter Europa i centrum for en global revolution inden for fødevareinnovation og -produktion.

Hvert af EIT's innovationsfællesskaber opererer i innovationsknudepunkter. Innovationsknudepunkterne er spredt over hele EU for at øge indvirkningen af EIT's aktiviteter.

EIT arbejder i hele Europa

EIT's regionale innovationsordning (EIT RIS) er et opsøgende program, som skal give flere organisationer i hele Europa adgang til resultaterne af EIT-fællesskabets arbejde og til at deltage i dets aktiviteter. Formålet med EIT RIS er at styrke innovationskapaciteten i europæiske regioner, som endnu ikke samarbejder med EIT og dets innovationsfællesskaber. EIT RIS trækker virksomheder, universiteter, forskningslaboratorier og interessentorganisationer med ind i Europas største innovationsfællesskab.

I november 2016 samlede EIT-fællesskabet næsten 900 partnere, herunder:

 • 503 virksomheder, herunder SMV'er
 • 171 videregående uddannelsesinstitutioner
 • 146 forskningscentre
 • 74 byer, regioner og NGO'er.
Vi har vokseværk!

Vi har i 2018 planer om at oprette to nye innovationsfællesskaber:

 • EIT Produktion: styrker og øger konkurrenceevnen i Europas produktionsindustri
 • EIT Bymobilitet: skaber bæredygtige løsninger for mobilitet i byerne.
Innovér sammen med os!
 
 

Beslægtede dokumenter