EIT kort fortalt

EIT – VI SKABER INNOVATION!

"videntrekanten"
"videntrekanten"

 

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) er et EU-organ, der blev oprettet af Den Europæiske Union i 2008 for at styrke Europas innovationsevne. EIT er en integreret del af Horizon 2020, EU's rammeprogram for forskning og innovation.

 

Hvad laver EIT?

Instituttet er et enestående EU-initiativ, der fremmer innovation i hele Europa ved at integrere erhvervsliv, uddannelse og forskning for at finde frem til løsninger på presserende globale udfordringer.

Vi støtter udviklingen af dynamiske, langsigtede fælleseuropæiske partnerskaber mellem førende brancheaktører, forskningslaboratorier og virksomheder. Disse såkaldte innovationsfællesskaber har hver for sig til formål at finde frem til løsninger på en specifik global udfordring, lige fra klimaændringer og bæredygtig energi til sund levevis og sunde fødevarer.

Ved at samle trådene med mere end 1 000 partnere er EIT Europas største innovationsnetværk. Vi får innovatører og iværksættere i hele Europa til at omsætte deres bedste idéer til produkter, tjenesteydelser, job og vækst. Dette er afgørende for at opfylde EIT's mission: at skabe arbejdspladser og muligheder for bæredygtig økonomisk vækst i Europa.

Sammen med ledende partnere tilbyder EIT-fællesskabet en bred vifte af innovations- og iværksætteraktiviteter: uddannelseskurser, der kombinerer tekniske færdigheder og iværksætterevner, skræddersyede virksomhedsetablerings- og -accelerationstjenester og innovationsdrevne forskningsprojekter. Nye ideer og løsninger sendes således på markedet, studerende gøres til iværksættere og, vigtigst af alt, der skabes innovation.

Resultater

EIT har siden sin oprettelse i 2008 formået at skabe det største innovationsfællesskab i Europa. EIT-modellen er blevet gennemprøvet, og resultaterne taler for sig selv:

  • Otte innovationsfællesskaber, som stortrives.
  • Over 60 innovationsknudepunkter i hele Europa.
  • Støtte ydet til over 3 200 nystartede virksomheder og vækstvirksomheder.
  • 3.3 milliard EUR i ekstern kapital rejst gennem vores støttede projekter.
  • Over 13 000 nyskabte job.
  • Over 3 100 dimitterede kandidater med master- og ph.d.-grad, og over 5 000 i vente ved udgangen af 2020.
  • Over 1 170 nyskabte produkter og tjenester.

*Tal: august 2019

Read more

Hvad er et EIT-innovationsfællesskab?

Innovationsfællesskaberne samler virksomheder (industrier og SMV'er), forskningscentre og universiteter i partnerskaber, idet de skaber forhold, der er gunstige for kreativitet og innovation. De åbner døren for talent, viden, finansiering og nye forretningssektorer for at:

  • udvikle innovative produkter og tjenester: Viderefør din idé ved at sende den på markedet sammen med os
  • sparke virksomheder i gang: Opret eller sæt fart i din virksomhed med støtte fra os
  • uddanne en ny generation af iværksættere: Udvikl dine iværksætterkompetencer sammen med os.

Innovationsfællesskabernes aktiviteter dækker hele innovationskæden: programmer for almen uddannelse og erhvervsuddannelse, genveje fra forskning til markedsføring, innovationsprojekter, virksomhedskuvøser og -acceleratorer.

Der er otte EIT-innovationsfællesskaber, der hver især fokuserer på en specifik global udfordring:

Hvert af EIT's innovationsfællesskaber opererer i innovationsknudepunkter. Disse knudepunkter er spredt over hele EU for at øge indvirkningen af EIT's aktiviteter. Der findes på nuværende tidspunkt over 50 innovationsknudepunkter i hele Europa. Disse har form af samlokaliseringscentre, hvor uddannelse, forskning og erhvervsliv mødes og interagerer. Her kan du finde vores knudepunkter: EIT i Europa.

EIT arbejder i hele Europa

EIT's regionale innovationsordning (EIT RIS) er et opsøgende program, som skal give flere organisationer i hele Europa adgang til resultaterne af EIT-fællesskabets arbejde og til at deltage i dets aktiviteter. Formålet med EIT RIS er at styrke innovationskapaciteten i europæiske regioner, som endnu ikke samarbejder med EIT og dets innovationsfællesskaber. EIT RIS trækker virksomheder, universiteter, forskningslaboratorier og interessentorganisationer med ind i Europas største innovationsfællesskab. Se på EIT RIS-kortet om der er noget nær dig.

Hvordan kan jeg deltage?

Som del af et innovationsfællesskab opnår man adgang til nye partnere, faciliteter, fag, industrier og kulturer. Der er mange muligheder for at tilslutte sig EIT-fællesskabet og dets brede vifte af innovationsstøtteaktiviteter i hele Europa: programmer for almen uddannelse og erhvervsuddannelse, innovationsprojekter og virksomhedskuvøser og -acceleratorer.

Besøg siderne "Vores aktiviteter" og "Deltag", og se, hvor du kan finde vores fællesskab: EIT i Europa. Få alle fordelene ved at være en del af Europas største innovationsnetværk, og vær selv en del at innovationen sammen med os.

Find alle EIT's sociale medier her.

Du kan abonnere på EIT's nyhedsbrev her.

Retsgrundlag

EIT er et EU-organ med hjemsted i Budapest, Ungarn. Det blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 294/2008 af 11. marts 2008 og blev operationelt i 2010 med eget hovedkvarter. EIT beskæftiger i øjeblikket ca. 70 medarbejdere. Martin Kern har været fungerende direktør siden den 1. august 2014. 

 

Beslægtede dokumenter