EIT kort fortalt

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) er et uafhængigt EU-organ. Vi forbedrer EU's innovationsevne ved at styrke iværksættertalenter og støtte nye idéer.

Vores mission er at
 • bidrage til konkurrenceevne, bæredygtig økonomisk vækst og jobskabelse i Europa ved at fremme og styrke synergi og samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og forskningsorganisationer
 • skabe et gunstigt miljø for kreative tanker, så innovation og iværksætteri i verdensklasse kan trives i Europa.

EIT er en integrerende del af Horisont 2020, som er EU's rammeprogram for forskning og innovation. Horisont 2020 er en central søjle i Europa 2020-flagskibsinititativet Innovation i EU, som har til formål at forbedre Europas globale konkurrenceevne. 

Innovation gennem integration

For at sætte skub i Europas innovationskapacitet skal der gøres en indsats for at samle det fragmenterede europæiske innovationslandskab, og det er her, EIT kommer ind i billedet. Vi spiller en pionerrolle i arbejdet med at styrke den bæredygtige vækst og konkurrenceevnen i Europa ved at fremme EU's innovationskapacitet i en dynamisk global sammenhæng.

EIT integrerer "videnstrekanten" mellem erhvervsliv, uddannelse og forskning i dynamiske, grænseoverskridende partnerskaber, såkaldte videns- og innovationsfællesskaber (VIF'er / Knowledge and Innovation Communities – KIC). VIF'er:

 • udvikler innovative produkter og tjenester
 • starter nye virksomheder og
 • uddanner en ny generation af iværksættere.

I et tæt samarbejde i VIF'erne skaber førende virksomheder, universiteter og forskningscentre mere effektive og innovative løsninger for Europa.

EIT's første tre VIF'er så dagens lys i 2010:

 • Climate-KIC: håndterer udfordringerne i forbindelse med klimaændringerne
 • EIT Digital: skaber IKT i verdensklasse
 • KIC InnoEnergy: arbejder med bæredygtig energi.

To nye VIF'er blev udvalgt i december 2014 og iværksætter deres aktiviteter i hele Europa i 2015:

 • EIT Health: forbedrer livskvaliteten for europæiske borgere og bidrager til bæredygtige sundheds- og socialplejesystemer
 • EIT Raw Materials: sikrer adgang til og bæredygtig udnyttelse af råmaterialer for erhvervslivet og borgerne.

Hvert af disse VIF'er opererer i innovationscentre som kaldes samlokaliseringscentre. EIT's VIF'er har samlokaliseringscentre spredt over hele EU og samarbejder med regionale centre for at øge indvirkningen af deres aktiviteter.

Vi har vokseværk!

Inden 2020 opretter vi tre nye VIF'er:

 • 2016:

EIT Food: sikrer en klimarobust, bæredygtig global fødevareværdikæde.

EIT Manufacturing: styrker og øger konkurrenceevnen i Europas produktionsindustri.

 • 2018:

EIT Urban Mobility: skaber bæredygtige løsninger for mobilitet i byerne.

EIT's regionale innovationsordning (EIT RIS) er et struktureret opsøgende program, som skal give flere organisationer fra Europa adgang til resultaterne af EIT's arbejde og til at deltage i EIT's aktiviteter. Formålet med EIT RIS er at styrke innovationskapaciteten i områder og regioner i Europa, som ikke samarbejder med EIT og VIF'erne. EIT RIS trækker virksomheder, universiteter, forskningslaboratorier og interessentorganisationer, som ikke er med i VIF-partnerskabet, med ind i en verden af innovation.

EIT's ledelse

For at skabe nye idéer og inspiration til innovation kombinerer EIT ekspertviden og vision. Der kan træffes beslutninger, som rammer den rette balance mellem fleksibilitet og ansvarlighed. Det er resultatet af EIT's lette, todelte struktur, som kombinerer en effektiv ledelsesstruktur med en kvalificeret ledergruppe og en bred vifte af decentraliserede partnerskaber (videns- og innovationsfællesskaber) bestående af Europas fremmeste innovationsaktører.

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) og instituttets aktiviteter har siden den 1. august 2014 været ledet af administrerende og midlertidige direktør Martin Kern.

Direktøren refererer til en 100 % uafhængig bestyrelse, der er sammensat af højt kvalificerede fagfolk fra erhvervslivet og den akademiske verden. Bestyrelsesformanden er Peter Olesen, som indtrådte i denne funktion den 1. august 2014. EIT's bestyrelse har til opgave at yde strategisk rådgivning til EIT og er også ansvarlig for at udvælge, evaluere og støtte EIT's videns- og innovationsfællesskaber (VIF'er).

EIT's hovedsæde ligger i Budapest, Ungarn. Instituttet er opdelt i en række enheder og afdelinger som specificeret i organisationsplanen, der er udviklet ud fra hovedsædets respektive opgaver og aktiviteter. Alle EIT's VIF-kontorer i Europa kan ses her.

EIT – vi skaber innovation! Innovér sammen med os!

Beslægtede dokumenter