Το EIT συνοπτικά

EIT – ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗ!

«τρίγωνο της γνώσης»
«τρίγωνο της γνώσης»

 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) είναι ένας οργανισμός της ΕΕ που ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2008 με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της Ευρώπης. Το ΕΙΤ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος Horizon 2020, του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία της ΕΕ.

 

Ποιος είναι ο ρόλος του EIT;

Το Ινστιτούτο αποτελεί μια μοναδική πρωτοβουλία της ΕΕ που προωθεί την καινοτομία σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω της ενσωμάτωσης των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και της έρευνας με στόχο την εξεύρεση λύσεων σε πιεστικές παγκόσμιες προκλήσεις.

Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη δυναμικών και μακροπρόθεσμων πανευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων μεταξύ κορυφαίων επιχειρήσεων και ερευνητικών εργαστηρίων και εταιρειών. Πρόκειται για τις λεγόμενες Κοινότητες Καινοτομίας και κάθε μία από αυτές εστιάζει στην εξεύρεση λύσεων σε μια συγκεκριμένη παγκόσμια πρόκληση: από την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ενέργεια έως την υγιεινή διαβίωση και τα τρόφιμα.

Το EIT συγκεντρώνει περισσότερους από 1000 εταίρους και αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο καινοτομίας της Ευρώπης και τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των εταίρων. Παρέχουμε τη δυνατότητα σε φορείς καινοτομίας και σε επιχειρηματίες σε ολόκληρη την Ευρώπη να μετατρέψουν τις καλύτερες ιδέες τους σε προϊόντα, υπηρεσίες, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Αυτή η πτυχή είναι ζωτικής σημασίας για την εκπλήρωση της αποστολής του ΕΙΤ, ήτοι τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την παροχή ευκαιριών βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης για την Ευρώπη.

Από κοινού με τους κορυφαίους εταίρους της, η Κοινότητα του ΕΙΤ παρέχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας: εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδυάζουν τεχνικές και επιχειρηματικές δεξιότητες, εξατομικευμένες υπηρεσίες δημιουργίας επιχειρήσεων και επιχειρηματικής επιτάχυνσης και ερευνητικά προγράμματα που βασίζονται στην καινοτομία. Οι δραστηριότητες αυτές φέρνουν νέες ιδέες και λύσεις στην αγορά, μετατρέπουν τους φοιτητές σε επιχειρηματίες και, το σημαντικότερο, ενθαρρύνουν την καινοτομία.

Αποτελέσματα

Από την ίδρυσή του το 2008, το ΕΙΤ έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη κοινότητα καινοτομίας στην Ευρώπη. Το μοντέλο του ΕΙΤ έχει δοκιμαστεί, ελεγχθεί και έχει αποδείξει την αξία του. Τα επιτεύγματά του είναι τα ακόλουθα:

 • 8 ευημερούσες Κοινότητες Καινοτομίας
 • 60+ κόμβοι καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη
 • στήριξη σε 3 200+ νεοφυείς και αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις
 • 3.3 δισ.  ευρώ σε εξωτερικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν χάρη στις επιχειρήσεις που στηρίζουμε
 • 13 000+ νέες θέσεις εργασίας
 • 3 100+ απόφοιτοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, με πρόβλεψη για 5 000+ έως το τέλος του 2020
 • 1 170+ νέα προϊόντα και υπηρεσίες

*Στοιχεία Αύγουστος 2019

Read more

Τι είναι οι Κοινότητες Καινοτομίας του ΕΙΤ;

Οι Κοινότητες Καινοτομίας φέρνουν σε επαφή τις επιχειρήσεις (βιομηχανία και ΜΜΕ), τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια με την ιδιότητα του εταίρου, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου ευδοκιμούν η δημιουργική σκέψη και η καινοτομία. Προσφέρουν βήμα στο ταλέντο, στη γνώση, στη χρηματοδότηση και σε νέους επιχειρηματικούς τομείς με σκοπό:

 • την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών: υλοποιήστε την ιδέα σας με τη βοήθειά μας!
 • τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων: δημιουργήστε ή επιταχύνετε το εγχείρημά σας με τη βοήθειά μας
 • την επιμόρφωση μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών: αναπτύξτε τις επιχειρηματικές σας δεξιότητες με τη βοήθειά μας!

Οι δραστηριότητες των Κοινοτήτων Καινοτομίας καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα καινοτομίας: με την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης, τη διευκόλυνση της μετάβασης από την έρευνα στην αγορά, την εκπόνηση σχεδίων καινοτομίας, τη δημιουργία φυτωρίων επιχειρήσεων και επιταχυντών.

Το ΕΙΤ διαθέτει οκτώ Κοινότητες Καινοτομίας και κάθε μία από αυτές εστιάζει σε μια συγκεκριμένη παγκόσμια πρόκληση:

 • EIT Climate-KIC (Κλίμα): καινοτόμος δράση για το κλίμα
 • EIT Digital (Ψηφιοποίηση): για μια ισχυρή ψηφιακή Ευρώπη
 • EIT Food (Τρόφιμα): διασφάλιση βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού από τις πρώτες ύλες στους καταναλωτές
 • EIT Health (Υγεία): συνεργασία για υγιεινή διαβίωση στην Ευρώπη
 • EIT InnoEnergy (Βιώσιμη ενέργεια): πρωτοποριακή αλλαγή για την επίτευξη βιώσιμης ενέργειας
 • EIT Manufacturing (Μεταποίηση): ηγετική θέση της Ευρώπης στην καινοτομία στον τομέα της μεταποίησης
 • EIT RawMaterials (Πρώτες ύλες): ανάδειξη των πρώτων υλών σε βασικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη
 • EIT Urban Mobility (Αστική κινητικότητα) - έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές,

Κάθε μία από τις Κοινότητες Καινοτομίας του EIT λειτουργεί στο πλαίσιο κόμβων καινοτομίας. Οι κόμβοι αυτοί βρίσκονται σε ολόκληρη την ΕΕ για την ενίσχυση του αντικτύπου των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ. Επί του παρόντος υπάρχουν περισσότεροι από 50 κόμβοι καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίοι περιλαμβάνουν κέντρα συστέγασης, όπου η εκπαίδευση, η έρευνα και οι επιχειρήσεις συναντώνται και αλληλεπιδρούν. Ανακαλύψτε πού βρίσκονται οι κόμβοι μας: Το EIT στην Ευρώπη.

Το EIT δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ευρώπη

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Καινοτομίας (ΠΠΚ) του EIT είναι ένα εξωστρεφές πρόγραμμα με στόχο να συνδράμει φορείς από ολόκληρη την Ευρώπη ώστε να επωφεληθούν από το έργο των Κοινοτήτων του EIT και να συμμετάσχουν στις δραστηριότητές του. Το ΠΠΚ του EIT έχει ως στόχο την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των ευρωπαϊκών περιφερειών που δεν συνεργάζονται ακόμη με το EIT και τις Κοινότητες Καινοτομίας του. Το ΠΠΚ του EIT προσελκύει επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά εργαστήρια και ενδιαφερόμενους φορείς στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή κοινότητα καινοτομίας. Δείτε τον χάρτη του ΠΠΚ του ΕΙΤ προκειμένου να διαπιστώσετε εάν υπάρχει κάτι κοντά σας.

Πώς μπορώ να συμμετέχω;

Ως μέλος μιας κοινότητας καινοτομίας, έχετε πρόσβαση σε νέους εταίρους, νέες εγκαταστάσεις, νέους επιστημονικούς κλάδους, νέους τομείς και νέες νοοτροπίες. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες συμμετοχής στην Κοινότητα του ΕΙΤ και στο ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στήριξης της καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη: προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης, προγράμματα καινοτομίας, φυτώρια επιχειρήσεων και επιταχυντές.

Συμβουλευτείτε τις σελίδες μας «Our activities» (Οι δραστηριότητές μας) και «Work with us» (Εργασθείτε μαζί μας) και ανακαλύψτε πού βρίσκεται η Κοινότητά μας: Το ΕΙΤ στην Ευρώπη. Επωφεληθείτε από τη συμμετοχή σας στο μεγαλύτερο δίκτυο καινοτομίας της Ευρώπης και καινοτομήστε μαζί μας!

Όλα τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του ΕΙΤ βρίσκονται εδώ.

Μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητής στο ενημερωτικό δελτίο του ΕΙΤ εδώ.

Νομικό πλαίσιο

Το ΕΙΤ είναι όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας. Ιδρύθηκε με τονκανονισμό (ΕΚ) αριθ. 294/2008του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 και άρχισε να λειτουργεί το 2010 στην έδρα του ΕΙΤ. Το EIT απασχολεί επί του παρόντος περίπου 70 υπαλλήλους. Ο Martin Kern ασκεί καθήκοντα Προσωρινού Διευθυντή από την 1η Αυγούστου 2014. 

 

Σχετικά έγγραφα