EIT – VIIME INNOVATSIOONI ELLU!

Mis on EIT ja kuidas see toimib?

teadmiste kolmnurga
teadmiste kolmnurga

Budapestis asuv Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on ELi sõltumatu amet, mis tugevdab Euroopa innovatsioonisuutlikkust. EIT-l on määrav roll ELi eesmärkide – jätkusuutliku majanduskasvu ja töökohtade loomise – toetamisel, võimaldades ettevõtjatel ja novaatoritel muuta oma parimad ideed Euroopale vajalikeks toodeteks ja teenusteks.

EIT soodustab ettevõtlusalast võimekust ja toetab uusi ideid, luues juhtivaid ettevõtteid, ülikoole ja teaduskeskusi hõlmava n-ö teadmiste kolmnurga, et moodustada dünaamilised piiriülesed partnerlused, teadmis- ja innovaatikakogukonnad (Knowledge and Innovation Community – KIC).

 

EIT missioon
 • Panustada Euroopa konkurentsivõimesse, jätkusuutlikku majanduskasvu ja töökohtade loomisesse, edendades ja tugevdades ettevõtjate, haridusasutuste ja teadusorganisatsioonide sünergiat ja koostööd.
 • Luua loomingulisi ideid soosiv keskkond, et maailmatasemel innovatsioon ja ettevõtlus Euroopas edeneksid.

EIT on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” lahutamatu osa.

1.217 äriidee

640 uue toote ja teenuse

 1.250+ teadmussiirde ja teadmiste omandamise

1.700+ lõpetaja, kes on läbinud EIT kraadiõppeprogrammi

 732 trasferimenti e adozioni di conoscenze

   

(*) 2010-2018

Elektrilennukid, söödavad veepudelid, kunstpuud, mis puhastavad õhku sama palju kui 275 puud ...

EIT innovaatikakogukonnad loovad ja leiavad innovaatilisi lahendusi olulistele probleemidele, muu hulgas energia, kliima, tervishoiu, toorainete, digitaliseerimise ja toidu valdkonnas. Innovaatikakogukonnad pakuvad juurdepääsu talentidele, teadmistele, rahalistele vahenditele ja uutele ärivaldkondadele eesmärgiga:

 • töötada välja innovaatilisi tooteid ja teenuseid: arendage oma ideed edasi ja tooge see koos meiega turule;
 • asutada uusi ettevõtteid: looge koos meiega oma ettevõte või kiirendage selle kasvu;
 • koolitada välja uus ettevõtjate põlvkond: arendage koos meiega oma ettevõtlusalaseid oskusi!
Millised EIT teadmis- ja innovaatikakogukonnad on olemas?

Praegu on EIT-l kuus teadmis- ja innovaatikakogukonda:

 • EIT Climate-KIC, mis tegeleb kliimamuutustega kohanemise ja nende leevendamisega seotud probleemidega;
 • EIT Digital, mis juhib Euroopa üleminekut digitaaltehnoloogiale;
 • EIT InnoEnergy, mis tegeleb energiasäästlikkuse saavutamisega;
 • EIT Health, mis parandab Euroopa kodanike elukvaliteeti ning tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemide jätkusuutlikkust;
 • EIT Raw Materials, mis tagab toorainete kättesaadavuse ja säästva kasutamise majanduse ja kodanike jaoks;
 • EIT Food, mis seab Euroopa toiduinnovatsiooni ja -tootmise valdkonnas toimuva ülemaailmse revolutsiooni keskmesse.

Kõik EIT teadmis- ja innovatsioonikogukonnad tegutsevad innovatsioonikeskustes. Innovatsioonikeskused paiknevad üle Euroopa, et suurendada EIT tegevuse mõju.

EIT: töötame üle Euroopa

EIT piirkondlik innovatsioonikava on teavitusprogramm, millega aidatakse veelgi enamatel organisatsioonidel kogu Euroopas saada kasu EIT kogukonna tööst ja osaleda selle tegevuses. EIT piirkondliku innovatsioonikava eesmärk on parandada innovatsioonivõimet sellistes Euroopa piirkondades, mis veel ei tee koostööd EIT ja selle teadmis- ja innovaatikakogukondadega. EIT piirkondliku innovatsioonikavaga kaasatakse Euroopa suurimasse innovatsioonikogukonda ettevõtteid, ülikoole, teaduslaboreid ja sidusrühmade organisatsioone.

2016. aasta novembri seisuga osales EIT kogukonnas peaaegu 900 partnerit, sealhulgas:

 • 503 ettevõtet, k.a VKEd;
 • 171 kõrgharidusasutust;
 • 146 teaduskeskust;
 • 74 linna, piirkonda ja vabaühendust.
Laiendame oma tegevust

2018. aastal kavatseme luua kaks uut teadmis- ja innovaatikakogukonda:

 • EIT Manufacturing, mis tugevdab ja suurendab Euroopa töötleva tööstuse konkurentsivõimet;
 • EIT Urban Mobility, mis pakub jätkusuutlikke lahendusi linnaliikuvuseks.
Ole koos meiega innovaatiline!
 

Seonduvad dokumendid