EIT lühiülevaade

EIT – VIIME INNOVATSIOONI ELLU! 

teadmiste kolmnurga
teadmiste kolmnurga

 

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on Euroopa Liidu asutus, mille Euroopa Liit asutas 2008. aastal, et tõhustada Euroopa innovatsioonisuutlikkust. Instituut on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horizon 2020 lahutamatu osa.

 

Mida teeb Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut?

Instituut on Euroopa Liidu ainulaadne algatus, mis soodustab innovatsiooni kogu Euroopas, lõimides ettevõtlust, haridust ja teadust, et leida lahendusi kiireloomulistele ülemaailmsetele probleemidele.

Toetame dünaamiliste pikaajaliste üleeuroopaliste partnerluste arendamist juhtivate ettevõtete, teaduslaborite ja -ettevõtete seas. Neid partnerlusi nimetatakse innovaatikakogukondadeks ja igaüks neist tegeleb lahenduste otsimisega konkreetsele ülemaailmsele probleemile, alates kliimamuutustest ja kestlikust energiast kuni tervislike eluviiside ja toiduni.

Üle 1000 partneri kokku toov Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut on Euroopa suurim innovatsioonivõrgustik. Võimaldame novaatoritel ja ettevõtetel kogu Euroopas muuta oma parimad ideed toodeteks, teenusteks, töökohtadeks ja majanduskasvuks. See on keskse tähtsusega, et täita instituudi missiooni: luua töökohti ja pakkuda kestliku majanduskasvu võimalusi Euroopale.

Koos juhtivate partneritega pakub Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi kogukond ulatuslikku innovatsiooni- ja ettevõtlustegevust: tehnilisi ja ettevõtlusoskusi ühendavaid hariduskursusi, ettevõtluse kohandatud alustamise ja kiirendamise teenuseid ning innovatsioonipõhiseid teadusprojekte. See toob turule uusi ideid ja lahendusi, teeb tudengitest ettevõtjad ning eelkõige levitab uuendusi.

Tulemused

Alates Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi asutamisest 2018. aastal on see loonud suurima innovaatikakogukonna Euroopas. Instituudi tegevusmudel on osutunud toimivaks, seda on kontrollitud ja tõendatud ning sellega on saavutatud järgmist:

  • 8 toimivat innovaatikakogukonda
  • üle 60 innovaatikakeskuse kogu Euroopas
  • toetatud üle 3 200 idu- ja kasvufirma
  • meie toetatud ettevõtted on kaasanud 3.3 miljoni euro väliskapitali
  • loodud üle 13 000 töökoha
  • koolitatud üle 3 100 magistri- ja doktorikraadiga ülikoolilõpetaja, 2020. aasta lõpuks eeldatavasti üle 5000
  • loodud üle 1 170 uue toote ja teenuse

*August 2019 andmed

Read more

Mis on Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi innovaatikakogukond?

Innovaatikakogukonnad toovad partneritena kokku ettevõtted (tööstusettevõtted ja VKEd), teaduskeskused ja ülikoolid, luues soodsa keskkonna loovmõttele ja innovatsioonile. Innovaatikakogukonnad pakuvad juurdepääsu andele, teadmistele, rahalistele vahenditele ja uutele ettevõtlussektoritele, et:

  • töötada välja innovaatilisi tooteid ja teenuseid: arendage oma ideid, tuues need koos meiega turule
  • anda algtõuge ettevõtetele: looge või kiirendage meie abiga oma ettevõtte arengut
  • koolitada välja uus ettevõtjate põlvkond: arendage koos meiega oma ettevõtlusalaseid oskusi

Innovaatikakogukondade tegevus hõlmab kogu innovatsiooniahelat: koolitus- ja hariduskavad, toetus kogu teekonnal teadusuuringutest turuni, innovatsiooniprojektid, ettevõtlusinkubaatorid ja ‑kiirendid.

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudil on 8 innovaatikakogukonda, millest igaüks keskendub ühele ülemaailmsele probleemile:

Kõik Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi innovaatikakogukonnad tegutsevad innovatsioonikeskustes. Innovatsioonikeskused paiknevad üle Euroopa, et suurendada instituudi tegevuse mõju. Praegu on kogu Euroopas üle 50 innovatsioonikeskuse, nende hulgas ühispaiknemiskeskusi, milles kohtuvad ja suhtlevad haridus, teadusuuringud ja ettevõtlus. Meie keskused on loetletud siin: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut Euroopas.

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut: tegutseme kogu Euroopas

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi piirkondlik innovatsioonikava (EIT RIS) on teavitusprogramm, et aidata rohkematel organisatsioonidel kogu Euroopas saada kasu instituudi kogukonna tööst ja osaleda selle tegevuses. Instituudi piirkondliku innovatsioonikava eesmärk on parandada innovatsioonivõimet sellistes Euroopa piirkondades, mis veel ei tee koostööd instituudi ja selle innovaatikakogukondadega. Instituudi piirkondliku innovatsioonikavaga kaasatakse Euroopa suurimasse innovatsioonikogukonda ettevõtteid, ülikoole, teaduslaboreid ja sidusrühmade organisatsioone. Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi piirkondliku innovatsioonikava kaardilt näete, kas läheduses asub midagi huvipakkuvat.

Kuidas liituda tegevusega?

Innovaatikakogukonna osana pääseb juurde uutele partneritele, rajatistele, valdkondadele, tööstustele ja kultuuridele. Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi kogukonna ja selle ulatusliku innovatsioonitoetustegevusega kogu Euroopas liitumiseks on palju võimalusi: koolitus- ja hariduskavad, innovatsiooniprojektid, ettevõtlusinkubaatorid ja ‑kiirendid.

Tutvuge veebilehtedega Meie tegevused ja Töötage meiega ning leidke, kus meie kogukond asub: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut Euroopas. Saage kasu osalemisest Euroopa suurimas innovatsioonivõrgustikus ning olge novaatorlikud koos meiega!

KõikEuroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi sotsiaalmeediakanalid on siin.

Võite tellida Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi uudiskirja siin. 

Õiguslik taust

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut on Euroopa Liidu asutus asukohaga Budapestis (Ungari). Instituut asutati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 294/2008  ja alustas tegevust 2010. aastal oma peakorteris. Instituudis on praegu ligikaudu 70 töötajat. Martin Kern on olnud direktori kohusetäitja alates 1. augustist 2014. 

 

Seonduvad dokumendid