Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1292/2013, 11. detsember 2013 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 294/2008, millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut | European Institute of Innovation & Technology (EIT)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1292/2013, 11. detsember 2013 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 294/2008, millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut