Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1312/2013/EL, 11. décembre 2013. , Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) strateegilise innovatsioonikava kohta: EIT panus innovaatilisemasse Euroopasse