EIT – innovaatiosta totta!

Mikä on EIT ja miten se toimii?

”osaamisen kolmioksi”
”osaamisen kolmioksi”

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on Budapestissa toimiva riippumaton EU-elin, jonka tehtävänä on parantaa Euroopan innovointikykyä. EIT tukee merkittävästi EU:n kestävää talouskasvua ja työpaikkojen luomista koskevia tavoitteita antamalla

yrittäjille ja innovaattoreille mahdollisuuksia tehdä parhaista ideoistaan tuotteita ja palveluja Euroopan hyväksi.

EIT tukee yritysosaamista ja uusia ideoita yhdistämällä johtavat yritykset, yliopistot ja tutkimuskeskukset, ”osaamisen kolmioksi”, jotta voidaan muodostaa dynaamisia rajatylittäviä kumppanuuksia eli innovointiyhteisöjä (Innovation Communities).

EIT:n missio on
 • vaikuttaa Euroopan kilpailukykyyn, kestävään talouskasvuun ja työpaikkojen luomiseen edistämällä ja lujittamalla synergiavaikutuksia ja yhteistyötä eri toimialojen sekä koulutus- ja tutkimuslaitosten välillä
 • luoda luovalle ajattelulle suotuisia ympäristöjä mahdollistamaan maailmanluokan innovoinnin ja yrittäjyyden menestymisen Euroopassa.

EIT on kiinteä osa EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmaa.

Toimintamme tuloksia(*).

Yli

1.217 liikeideaa

640 uutta tuotetta ja palvelua

1.250+ innovatiivista startup-yritystä

1.700+ EIT:n tutkinto-ohjelmasta valmistunutta

 732 osaamisen siirtoa ja omaksumista

   

(*) 2010-2018

Sähkölentokoneet, syötävät vesipullot, keinopuut, joiden kyky puhdistaa ilmaa vastaa 275 luonnonpuuta ...

EIT:n innovointiyhteisöissä luodaan ja keksitään innovatiivisia ratkaisuja muun muassa energiaan, ilmastoon, terveyteen, raaka-aineisiin, digitalisaatioon ja elintarvikkeisiin liittyviin haasteisiin. Niiden tarjontaan kuuluu osaaminen, tieto, rahoitus ja uudet liiketoiminnan alat, ja niiden tavoitteena on

 • kehittää innovatiivisia tuotteita ja palveluita: autamme kehittämään ideaasi ja viemään sen markkinoille
 • perustaa uusia yrityksiä: tuemme sinua yrityksesi luomisessa tai annamme sille vauhtia
 • kouluttaa uutta yrittäjien sukupolvea: autamme sinua kehittämään yrittäjyyteen tarvittavaa osaamista.
Mitkä ovat EIT:n innovointiyhteisöt?

EIT:llä on nykyään kuusi innovointiyhteisöä:

 • EIT Climate-KIC keskittyy haasteisiin, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen
 • EIT Digital edistää Euroopan digitalisaatiokehitystä
 • EIT InnoEnergy edistää kestävää energiansaantia
 • EIT Health keskittyy parantamaan Euroopan kansalaisten elämänlaatua sekä terveys- ja sosiaalijärjestelmän kestävyyttä
 • EIT Raw Materials varmistaa raaka-aineiden saatavuuden, käytettävyyden ja kestävän käytön niin taloudessa kuin kansalaisten keskuudessakin
 • EIT Food vahvistaa Euroopan asemaa keskeisenä toimijana elintarvikeinnovoinnin ja -tuotannon maailmanlaajuisessa vallankumouksessa.

EIT:n innovointiyhteisöt toimivat innovaatiokeskittymissä. EIT:n innovaatiokeskittymien toiminnan vaikutuksia tehostaa niiden sijoittautuminen ympäri EU:ta.

EIT:n toiminta ulottuu kaikkialle Eurooppaan

EIT:n alueellinen innovaatio-ohjelma (EIT Regional Innovation Scheme, EIT RIS) on tiedotusohjelma, jonka tavoitteena on auttaa useampia eurooppalaisia yrityksiä hyötymään EIT-yhteisön työstä ja osallistumaan sen toimintoihin. EIT RIS:n tavoitteena on lisätä innovointivalmiuksia sellaisilla Euroopan alueilla, jotka eivät vielä tee yhteistyötä EIT:n ja sen innovointiyhteisöjen kanssa. EIT RIS kokoaa yrityksiä, yliopistoja, tutkimuslaboratorioita ja sidosryhmäorganisaatioita Euroopan suurimpaan innovointiyhteisöön.

Marraskuussa 2016 EIT-yhteisöllä oli lähes 900 kumppania, joihin kuului

 • 503 yritystä, myös pk-yrityksiä
 • 171 korkeakoulua
 • 146 tutkimuskeskusta
 • 74 kaupunkia, aluetta ja kansalaisjärjestöä
Uusia innovointiyhteisöjä

Vuonna 2018 aiomme perustaa kaksi uutta innovointiyhteisöä:

 • EIT Manufacturing lujittaa ja lisää Euroopan valmistusteollisuuden kilpailukykyä
 • EIT Urban Mobility kehittää kestäviä ratkaisuja kaupunkiliikenteeseen.
Innovoi kanssamme!

 

 

Asiaa koskevat asiakirjat