EIT pähkinänkuoressa

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on riippumaton EU-elin. Parannamme Euroopan innovointikykyä tukemalla yrittäjyyttä ja uusia ideoita. 

Missiomme on
 • vaikuttaa Euroopan kilpailukykyyn, kestävään talouskasvuun ja työpaikkojen luomiseen edistämällä ja lujittamalla synergiavaikutuksia ja yhteistyötä eri toimialojen sekä koulutus- ja tutkimuslaitosten välillä
 • luoda luovalle ajattelulle suotuisia ympäristöjä, jotta maailmanluokan innovointi ja yrittäjyys alkavat kukoistaa Euroopassa.

EIT on kiinteä osa EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa Horisontti 2020. Horisontti 2020 on keskeinen osa innovaatiounionia, joka on Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke, jonka tavoitteena on parantaa Euroopan maailmanlaajuista kilpailukykyä.

Innovointia integraation kautta

Euroopan innovaatiovalmiuksien lisäämiseksi on ryhdyttävä toimiin Euroopan pirstaloituneen innovaatioympäristön yhtenäistämiseksi. Tässä mukaan tulee EIT. Se toimii edelläkävijänä Euroopan kestävän kasvun ja kilpailukyvyn edistämisessä lisäämällä EU:n innovaatiovalmiuksia dynaamisessa globaalissa ympäristössä.

EIT yhdistää liiketoiminnan, koulutuksen ja tutkimuksen ”osaamisen kolmioksi”, jotta voidaan muodostaa dynaamisia rajatylittäviä kumppanuuksia eli osaamis- ja innovointiyhteisöjä (KIC:itä / Knowledge and Innovation Communities – KIC). Osaamis- ja innovointiyhteisöt

 • kehittävät innovatiivisia tuotteita ja palveluita
 • perustavat uusia yrityksiä
 • kouluttavat uutta yrittäjien sukupolvea.

Tiiviissä yhteistyössä johtavien yritysten, yliopistojen ja tutkimuskeskusten kanssa osaamis- ja innovointiyhteisöt luovat vaikuttavampia ja innovatiivisempia ratkaisuja Eurooppaan.

EIT:n kolme ensimmäistä osaamis- ja innovointiyhteisöä perustettiin vuonna 2010:

 • Climate-KIC keskittyy ilmastonmuutokseen liittyviin haasteisiin
 • EIT Digital luo maailmanluokan tieto- ja viestintäyhteiskuntaa
 • KIC InnoEnergy keskittyy kestävään energiaan.

Joulukuussa 2014 perustettiin seuraavat kaksi uutta osaamis- ja innovointiyhteisöä, joiden toiminta eri puolella Eurooppaa alkaa vuonna 2015:

 • EIT Health keskittyy parantamaan Euroopan kansalaisten elämänlaatua ja terveys- ja sosiaalijärjestelmän kestävyyttä
 • EIT Raw Materials varmistaa raaka-aineiden saatavuuden, käytettävyyden ja kestävän käytön niin taloudessa kuin kansalaisten keskuudessakin.

Jokainen osaamis- ja innovointiyhteisö toimii innovaatiokeskittymissä, joita kutsutaan yhteistoimintakeskittymiksi. EIT:n osaamis- ja innovointiyhteisöjen yhteistoimintakeskittymät sijaitsevat ympäri EU:ta, ja ne tekevät yhteistyötä paikallisten keskittymien kanssa toiminnan vaikutusten tehostamiseksi.

Uusia osaamis- ja innovointiyhteisöjä

Vuoteen 2020 mennessä perustamme kolme uutta osaamis- ja innovointiyhteisöä:

 • 2016:

EIT Food tähtää ilmastonmuutokseen sopeutuvan ja kestävän elintarvikkeiden arvoketjun varmistamiseen

EIT Manufacturing lujittaa ja lisää Euroopan valmistavan teollisuuden kilpailukykyä.

 • 2018:

EIT Urban Mobility kehittää kestäviä ratkaisuja kaupunkiliikenteeseen.

Alueellinen innovaatio-ohjelma EIT Regional Innovation Scheme (EIT RIS) on jäsennetty tiedotusohjelma, jonka tavoitteena on auttaa useampia eurooppalaisia yrityksiä saamaan hyötyä EIT:n työstä ja osallistumaan sen toimintoihin. EIT RIS:n tavoitteena on lisätä innovointivalmiuksia sellaisilla Euroopan alueilla, jotka eivät tee yhteistyötä EIT:n ja sen osaamis- ja innovointiyhteisöjen kanssa. EIT RIS tuo osaamis- ja innovointiyhteistöjen ulkopuolisia yrityksiä, yliopistoja, tutkimuslaboratorioita ja sidosryhmäorganisaatioita sisään innovoinnin maailmaan.

EIT:n hallintorakenne

Edistääkseen uusien ideoiden syntymistä ja inspiroidakseen innovointia EIT yhdistää asiantuntemuksen ja näkemyksellisyyden. Päätökset voidaan tehdä tasapainotellen joustavuuden ja vastuullisuuden välillä. Tämä on mahdollista EIT:n kevyen kaksitasoisen rakenteen ansiosta. Siinä yhdistyvät tehokas hallintorakenne ja vankka johtoryhmä sekä hajautetusti toimivat kumppanuudet (osaamis- ja innovointiyhteisöt). Tässä kaikessa hyödynnetään Euroopan asiantuntevimpia innovaatiotoimijoita.

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttia (EIT:tä) ja sen toimintoja luotsaa johtaja. EIT:n operatiivinen johtaja ja väliaikainen johtaja on ollut Martin Kern 1. elokuuta 2014 alkaen.

Johtaja raportoi täysin riippumattomalle hallintoneuvostolle, jonka jäseniä ovat yritysmaailmaa ja yliopistoja edustavat eturivin asiantuntijat. Hallintoneuvoston puheenjohtaja on Peter Olesen, jonka toimikausi alkoi 1. elokuuta 2014. EIT:n hallintoneuvoston tehtävänä on antaa EIT:lle strategista ohjausta. Se vastaa myös EIT:n osaamis- ja innovointiyhteisöjen valinnasta, arvioinnista ja tukemisesta.

EIT:n päätoimipaikka sijaitsee Budapestissa Unkarissa. Instituutissa on monta eri yksikköä ja osastoa, kuten käy ilmi organisaatiokaaviosta. Instituutin rakenne on sen mission ja EIT:n päätoimipaikan toimintojen mukainen. EIT:n osaamis- ja innovointikeskusten Euroopan-toimistot löytyvät tästä.

EIT – innovaatiosta totta! Innovoi kanssamme!

Asiaa koskevat asiakirjat