EIT Digitalin: Korkeasaaren eläinten altistusta melulle mitataan älyteknologialla

EIT Digital

Millaisia meluvaikutuksia kaupungin äänistä aiheutuu tiikereille ja muille eläintarhan asukkaille? Korkeasaaren eläintarha ja Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö

Forum Virium Helsinki tutkivat eläinten kokemaa melua ja sen vaikutuksia älyteknologian avulla. Yhteistyökumppaneina toimivat ranskalainen digitaalisten tieteiden tutkimuslaitos Inria ja ympäristödataan erikoistunut startup Ambicity. Ambiciti-sovellutus ja -palvelu ovat syntyneet EIT Digitalin Digital Cities -toimintalinjan innovaatiotoiminnan tuotoksina.  Sekä Forum Virium Helsinki ja Inria olivat jäseninä ne kehittäneessä EIT Digitalin Env&You innovaatiohankkeessa vuosina 2016 - 2017.

EIT Digital

Korkeasaari on osittain hiljaista kaupunkialuetta, mutta saaren länsipuolella urbaanin Helsingin äänet kantautuvat helposti meren yli saareen. Liikennemelun ohella ääntä aiheutuu lähiympäristön rakentamisesta, ja lähivuosina erityisesti Kruunusiltojen rakennustöistä. Korkeasaari ja Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö Forum Virium Helsinki ovat ryhtyneet selvittämään, miten kaupungin kasvu vaikuttaa eläinten hyvinvointiin mittaamalla ensi vaiheessa Korkeasaareen kantautuvan äänien keskiäänitasoja ja äkillisiä melupiikkejä. Melun vaikutuksia eläimiin tutkitaan erilaisten käyttäytymis- ja aineenvaihduntamuutosten avulla. Tilanne kartoitetaan ennen Kruunusiltojen rakentamista, työn aikana sekä sen jälkeen.

'Eläinsuojeluvaatimuksissa eläintarhoille säädetään, että elinympäristön on oltava riittävän rauhallinen ja meluton ja että eläimet eivät saa olla jatkuvasti alttiina ympäristön melulle', kertoo Korkeasaaren tutkimuskoordinaattori, dosentti Kirsi Pynnönen-Oudman.

Alustavien kartoitusten perusteella melun taso vaihtelee saaren eri osissa. Kaupunkirakentaminen aiheuttanee eniten melua tiikerien, partakorppikotkien ja kierteissarvivuohien elintiloissa.

EIT Digital

Uraauurtavaa melututkimusta

Eläinten rauhallisen elinympäristön turvaamiseksi Korkeasaari ja Forum Virium Helsinki kartoittavat koko eläintarha-alueen melutason hyödyntämällä esineiden internet- eli IoT-teknologiaa. Lisäksi tarkka melua mittaava laite (Class1 sensor Cesva) on asennettu tiikerien ja partakorppikotkien aitausten lähettyville.

'Forum Virium Helsingille on kertynyt kokemusta IoT:n hyödyntämisestä melun ja ilmanlaadun mittauksessa kaupunkiympäristössä muun muassa osana mittavaa mySMARTLife-hanketta. Korkeasaaren melukartoituksessa hyödynnämme kertynyttä osaamistamme', kertoo portfoliopäällikkö Silja Peltonen Forum Virium Helsingistä.

'Forum Virium Helsingin tavoitteena on kehittää Helsingistä maailman toimivin älykaupunki ja toteutamme tätä esimerkiksi kehittämällä älyteknologian avulla kaupunkilaisten elämää helpottavia ja hyvinvointia lisääviä ratkaisuja', hän sanoo.

Korkeasaaren melukartoituksessa työntekijät mittaavat työnsä ohella Ambiciti-sovelluksella varustetuilla älypuhelimilla melua saaren eri alueilla. Kerätyn aineiston perusteella ranskalaiset kehittäjät valmistavat melukartan Korkeasaaresta.

Kaikille avoin kännykkäsovellus Ambiciti auttaa kaupunkilaisia ymmärtämään millaiselle ilmanlaadulle ja melulle he arjessaan altistuvat.

Melun vaikutuksia villieläimiin on tutkittu tähän mennessä vasta vähän. Yleisin tapa määrittää eläinten stressitasoa on kortisolihormonin pitoisuuden mittaus eläinten osista ja eritteistä. IoT-mittauksilla haetaan laboratoriokokeita kustannustehokkaampaa tapaa meluvaikutusten mittaamiseen. Helsingissä nyt tehtävä tutkimus on uraauurtavaa ja metodi voidaan mahdollisesti ottaa käyttöön myös maailman muissa eläintarhoissa.

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö, joka tekee Helsingistä maailman toimivimman älykaupungin yhdessä yritysten, tutkimuslaitosten, asukkaiden ja kaupungin kanssa.

Inria on ranskalainen tietotekniikan ja soveltavan matematiikan tutkimuslaitos, joka tarjoaa tieteellistä osaamista teknologian muutoksen ja yhteiskunnan haasteisiin.