Ukratko o EIT-u

Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) neovisno je tijelo EU-a koje njeguje poduzetničke talente i podupire nove ideje kako bi ojačalo inovacijski kapacitet Unije. 

Naša misija je
 • doprinositi konkurentnosti Europe, njenom održivom gospodarskom razvoju i otvaranju radnih mjesta potičući i jačajući sinergije i suradnju među poslovnim, obrazovnim i znanstvenim organizacijama
 • stvoriti povoljno okruženje za stvaralačko razmišljanje kako bi se omogućio razvoj inovacija svjetske klase i poduzetništva u Europi.

EIT je sastavni dio Obzora 2020., okvirnog programa EU-a za istraživanja i inovacije. Obzor 2020. ključni je stup Unije inovacija, vodeće inicijative u sklopu strategije Europa 2020 koja ima za cilj ojačati europsku globalnu konkurentnost.

 

Inovacije kroz integraciju

Kako bi se potaknule europske inovacijske sposobnosti, potrebno je nadvladati fragmentiranost europskog okruženja u pogledu inovacija, a to je upravo ono gdje EIT dolazi do izražaja. Mi imamo pionirsku ulogu u povećanju europskog održivog rasta i konkurentnosti jačanjem inovacijskog kapaciteta EU-a u dinamičnom globalnom okruženju.

EIT objedinjuje dijelove „trokuta znanja” koji čine poduzetništvo, obrazovanje i istraživanje u cilju stvaranja dinamičnih prekograničnih partnerstava, odnosno zajednica znanja i inovacija (Knowledge and Innovation Communities – KIC). KIC-ovi:

 • razvijaju inovativne proizvode usluge,
 • osnivaju nove kompanije i
 • obučavaju nove generacije poduzetnika.

Surađujući zajedno unutar KIC-ova, vodeće kompanije, fakulteti i istraživački centri stvaraju učinkovitija i inovativnija rješenja za Europu.

Prva tri EIT-ova KIC-a pokrenuta su 2010.:

 • Climate-KIC koji se bavi izazovima vezanim uz klimatske promjene;
 • EIT Digital u kojima se stvaraju informacijske i komunikacijske tehnologije svjetske klase;
 • KIC InnoEnergy koji se bavi održivom energijom.

Dva nova KIC-a osmišljena su u prosincu 2014. i počet će provoditi svoje aktivnosti diljem Europe 2015.:

 • EIT Health čiji je cilj poboljšanje kvalitete života europskih građana te održivosti zdravstvenih sustava i sustava socijalne skrbi;
 • EIT Raw Materials čiji je cilj osiguranje pristupa sirovinama, dovoljnih količina sirovina i njihovog održivog korištenja za potrebe gospodarstva i građana.

Svaki od KIC-ova djeluje u inovacijskim centrima koji se zovu „kolokacijski centri”. EIT-ove zajednice znanja i inovacija imaju kolokacijske centre diljem Europe i surađuju s regionalnim centrima kako bi povećali učinak svojih aktivnosti.

Mi rastemo!

Do 2020. uspostavit ćemo tri nova KIC-a:

 • 2016.

EIT Food s ciljem osiguranja održivog i na klimatske promjene otpornog lanca hrane.

EIT Manufacturing s ciljem jačanja i povećanja konkurentnosti europske proizvođačke industrije.

 • 2018.

EIT Urban Mobility s ciljem stvaranja održivih rješenja za urbanu mobilnost.

EIT-ov regionalni program za inovacije (EIT RIS) strukturirani je program kojim se nastoji omogućiti da što više organizacija iz svih dijelova Europe ima koristi od EIT-ova rada i da sudjeluju u njegovim aktivnostima. Cilj je EIT-ovog regionalnog programa za inovacije povećati inovacijski kapacitet na područjima i u regijama Europe koje ne surađuju s EIT-om ili njegovim zajednicama znanja i inovacija (KIC). EIT-ov regionalni program za inovacije ima zadaću privući kompanije, fakultete, istraživačke laboratorije i zainteresirane organizacije izvan KIC partnerstva u svijet inovacija.

Upravljanje EIT-om

Kako bi potaknuo nove ideje i inovacije, EIT kombinira stručno znanje i viziju. Odluke se donose zahvaljujući ispravnoj ravnoteži između fleksibilnosti i pouzdanosti. To je rezultat EIT-ove jednostavne dvorazinske strukture koja objedinjuje učinkovitu strukturu upravljanja s pouzdanim timom rukovoditelja i decentraliziranom operativnom lepezom partnerstava (zajednice znanja i inovacija) oslanjajući se na najbolje europske inovacijske subjekte.

Na čelu Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) nalazi se ravnatelj koji upravlja njegovim aktivnostima. Martin Kern glavni je operativni direktor i privremeni ravnatelj EIT-a od 1. kolovoza 2014.

Ravnatelj je odgovoran potpuno neovisnom Upravnom odboru koji se sastoji od vrhunskih profesionalaca iz poslovne i akademske zajednice, na čijem je čelu Peter Olesen koji je svoj mandat započeo 1. kolovoza 2014. Uloga EIT-ovog Upravnog odbora je strateško usmjeravanje EIT-a i također je odgovoran za odabir i ocjenjivanje EIT-ovih zajednica znanja i inovacija (KIC) te pružanje podrške KIC-ovima.

Sjedište EIT-a (HQ) je u Budimpešti u Mađarskoj. Institut se sastoji od niza jedinica i odjela kako je prikazano u organigramu koji je u potpunosti usklađen s misijom EIT-a i aktivnostima središnjice. Svi uredi zajednica znanja i inovacija EIT-a mogu se naći ovdje.

EIT – ostvarivanje inovacija! Stvarajte inovacije s nama!

Povezani dokumenti