EIT – GDJE SU INOVACIJE STVARNOST!

Što je EIT i na koji način radi

„trokut znanja”
„trokut znanja”

Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) neovisno je tijelo EU-a sa sjedištem u Budimpešti koje osnažuje europsku sposobnost za stvaranje inovacija. EIT igra ključnu ulogu u podržavanju ciljeva EU-a za razvoj održivog gospodarskog rasta i stvaranja radnih mjesta tako što poduzetnicima i inovatorima omogućava pretvaranje najboljih ideja u proizvode i usluge za Europu.

EIT potiče nadarene poduzetnike i podržava nove ideje, okupljajući „trokut znanja”, koji se sastoji od vodećih poduzeća, sveučilišta i istraživačkih centara kako bi se osnovala dinamična međunarodna partnerstva zvana zajednice inovacija (ZZI – zajednica znanja i inovacija).

 

Misija EIT-a
 • je doprinos konkurentnosti Europe, njezinom održivom gospodarskom razvoju i otvaranju radnih mjesta, potičući i jačajući sinergije i suradnju među poslovnim, obrazovnim i znanstvenim organizacijama te
 • stvaranje povoljnog okruženja za stvaralačko razmišljanje kako bi se omogućio razvoj vrhunskih inovacija i poduzetništva u Europi.

EIT je sastavni dio Obzora 2020, okvirnog programa EU-a za istraživanja i inovacije.

Naši rezultati (*).

Više od

1.217 poslovnih ideja

640 novih proizvoda i usluga te

 1.250+ inovativnih novoosnovanih poduzeća

1.700+ polaznika koji su završili obrazovne programe EIT-a

 732 prijenosa i upotrebljavanja znanja

   

(*) 2010-2018

 

Električni avioni, jestive boce za vodu, umjetno stablo koje samo pročišćava zrak kao 275 običnih stabala...

Zajednice inovacija EIT-a stvaraju i pronalaze inovativna rješenja za velike izazove, kao što su energija, klima, zdravlje, sirovine, digitalizacija i hrana. Te zajednice osiguravaju pristup talentima,  znanju, financiranju i novim poslovnim sektorima s ciljem

 • razvoja inovativnih proizvoda i usluga – napravite korak dalje i svoju ideju stavite na tržište s nama
 • osnivanja nova poduzeća – stvorite ili ubrzajte svoj poslovni pothvat s nama
 • osposobljavanja nove generacije poduzetnika – razvijte svoje poduzetničke sposobnosti s nama
Vrste zajednice inovacija EIT-a

EIT trenutačno ima sljedećih šest zajednica inovacija:

 • ZZI „EIT Climate-KIC” koja je zadužena za izazove ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama,
 • ZZI „EIT Digital” koja pokreće europsku digitalnu transformaciju,
 • ZZI „EIT InnoEnergy” čiji je cilj razvijati održivu energiju,
 • ZZI „EIT Health” čiji je cilj poboljšati kvalitetu života europskih građana te održivost zdravstvenih sustava i sustava socijalne skrbi,
 • ZZI „EIT Raw Materials” čiji je cilj osiguranje pristupa sirovinama, dovoljnih količina sirovina i njihovog održivog korištenja za potrebe gospodarstva i građana te
 • ZZI „EIT Food” čiji je cilj dovesti Europu u središte svjetske revolucije u inovaciji i proizvodnji hrane.

Svaka zajednica inovacija EIT-a djeluje u inovacijskim centrima. Inovacijski centri nalaze se diljem EU-a kako bi se poboljšao učinak djelovanja EIT-a.

EIT djeluje diljem Europe

Regionalni program za inovacije EIT-a (EIT RIS) program je podrške pokrenut za tvrtke diljem Europe, kako bi imale koristi od rada zajednica EIT-a i sudjelovale u njezinim aktivnostima. Cilj je ovog programa povećati sposobnost stvaranja inovacija u europskim regijama koje još ne surađuju s EIT-om i njegovim zajednicama inovacija. EIT RIS okuplja poduzeća, sveučilišta, istraživačke laboratorije i organizacije dionika u najveću zajednicu inovacija u Europi.

U studenom 2016. godine, zajednica EIT-a imala je gotovo 900 partnera, i to:

 • 503 poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća
 • 171 instituciju višeg obrazovanja
 • 146 istraživačkih centara i
 • 74 grada, regije i nevladine organizacije.
Širimo se

Namjeravamo stvoriti dvije nove zajednice inovacija 2018. godine:

 • ZZI „EIT Manufacturing” čiji je cilj jačanje i povećanje konkurentnosti europske proizvođačke industrije i
 • ZZI „EIT Urban Mobility” čiji je cilj ponuda održivih rješenja za urbanu mobilnost.
Stvarajte inovacije s nama!

 

 

Povezani dokumenti