EIT – AZ INNOVÁCIÓÉ A JÖVŐ!

Mi az EIT és milyen tevékenységet végez?


„tudásháromszög”

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) egy budapesti székhelyű független uniós szerv, amely erősíti Európa innovációs képességét. Az EIT létfontosságú szerepet játszik a fenntartható gazdasági növekedés elérésére és munkahelyek teremtésére irányuló uniós célkitűzések támogatásában azáltal, hogy lehetőséget biztosít a vállalkozóknak és innovátoroknak, hogy legjobb ötleteiket megvalósítva, termékeiket és szolgáltatásaikat Európa szolgálatába állítsák.

Az EIT gondozza a vállalkozói tehetséget és támogatja az új elképzeléseket, létrehozva ezzel a vezető vállalatokat, felsőoktatási intézményeket és kutatóközpontokat tömörítő „tudásháromszöget”. Ezek az intézmények alkotják az úgynevezett innovációs társulást (TIT – tudományos és innovációs társulás), amely egy dinamikusan fejlődő nemzetközi partnerségi hálózat.

Az EIT küldetése:
 • hozzájárulni Európa versenyképességéhez, a fenntartható gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez azáltal, hogy előmozdítjuk és megerősítjük a vállalkozások, az oktatási intézmények és a kutatószervezetek közötti szinergiákat és együttműködést;
 • kedvező környezetet teremteni a kreatív gondolatok számára, és ezáltal lehetővé tenni, hogy a vállalkozószellem és a világszínvonalú innovációk prosperáljanak Európában.

Az EIT a Horizont 2020, az Európai Unió kutatási és innovációs keretprogramjának szerves része.

Eredményeink (*).

Több mint:

1.217 üzleti ötlet

640 új termék és szolgáltatás

1.250+ innovatív startup

az EIT képzési programjait elvégző 1.700+ diplomás

732 tudástranszfer és tudásátültetés

   

(*) 2010-2018

Elektromos repülőgépek, ehető vizes palackok, mesterséges fák, amelyek 275 fa teljesítményével tisztítják a levegőt...

Az EIT innovációs társulásai innovatív megoldásokat találnak és dolgoznak ki az olyan komoly kihívást jelentő területeken, mint az energiaipar, az éghajlatváltozás, az egészségügy, a nyersanyagok, a digitalizáció és az élelmiszeripar. Biztosítják a hozzáférést a tehetségekhez, tudáshoz, támogatásokhoz és új üzleti ágazatokhoz annak érdekében, hogy:

 • innovatív termékeket és szolgáltatásokat fejlesszenek: Valósítsa meg elképzelését és lépjen vele piacra a mi segítségünkkel!
 • új cégeket alapítsanak: Indítsa el vagy pörgesse fel a vállalkozását velünk!
 • képzést nyújtsanak a vállalkozók új generációjának: Fejlessze vállalkozói készségeit nálunk!
Milyen EIT innovációs társulások léteznek?

Az EIT keretében hat innovációs társulás működik:

 • EIT-Éghajlatváltozási TIT: az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással és az éghajlatváltozás mérséklésével foglalkozik;
 • EIT-Digitális TIT: Európa digitális transzformációjának motorja;
 • Az EIT-Innovatív energia TIT célja a fenntartható energiaellátás elérése;
 • Az EIT-Egészség TIT célja az európai polgárok életminőségének, valamint az egészségügyi és szociális ellátórendszerek fenntarthatóságának javítása;
 • Az EIT-Nyersanyagok TIT célja a nyersanyagok hozzáférhetőségének, elérhetőségének és fenntartható felhasználásának biztosítása a gazdaság és a polgárok számára;
 • Az EIT-Élelmiszer TIT célja, hogy Európa központi szerepet töltsön be az élelmiszerinnováció és -előállítás globális forradalmában.

Az EIT mindegyik innovációs társulása innovációs központokban végzi tevékenységét. Az innovációs központok Európa különböző pontjain találhatók azért, hogy minél több helyre elérjen az EIT tevékenységeinek hatása.

Az EIT: együttműködés egész Európában

Az EIT Regionális innovációs program (EIT RIS) egy tájékoztatási projekt, amely hozzájárul ahhoz, hogy még több európai szervezet profitáljon az EIT-Közösség munkájából és vegyen részt annak tevékenységeiben. Az EIT RIS célja, hogy növelje azoknak az európai régióknak az innovációs képességét, amelyek eddig nem működtek együtt az EIT-vel és innovációs társulásaival. Az EIT RIS Európa legnagyobb innovációs közösségébe tömöríti a vállalatokat, felsőoktatási intézményeket, kutatóközpontokat és más érdekelt szervezeteket.

2018 novemberében az EIT-Közösség közel 900 partnert fogott össze, többek között:

 • 503 céget, köztük kkv-kat
 • 171 felsőoktatási intézményt
 • 146 kutatóközpontot
 • 74 várost, régiót és nem kormányzati szervezetet (NGO)
Növekszünk!

Célunk, hogy 2018-ban két új innovációs társulást hozzunk létre:

 • Az EIT-Feldolgozóipar TIT célja az európai feldolgozóipar versenyképességének megerősítése és növelése;
 • Az EIT-Városi mobilitás TIT célja, hogy fenntartható városi mobilitási megoldásokat kínáljon.
Innováljon velünk!

 

 

Kapcsolódó dokumentumok