Az EIT-ről dióhéjban

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) egy független európai uniós szerv. Feladatunk, hogy a vállalkozói tehetség ápolása és új elgondolások támogatása révén fokozzuk Európa innovációs képességét.

Céljaink:
 • Az EIT célja, hogy Európa innovációs képességének erősítésével hozzájáruljon a fenntartható gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Ezt azzal érjük el, hogy előmozdítjuk és megerősíti a vállalkozások, az oktatási intézmények és a kutatási szervezetek közötti szinergiákat és együttműködést.
 • Kedvező környezetet teremtünk a kreatív elképzelések számára, és ezáltal lehetővé tesszük, hogy világszínvonalú vállalkozói készségek és innovációk bontakozhassanak ki Európában.

Az EIT a Horizont 2020, az Európai Unió kutatási és innovációs keretprogramjának szerves részét képezi. A Horizont 2020 az Európa 2020 stratégia Innovatív Unió elnevezésű kiemelt kezdeményezésének alappillére, amelynek célja Európa globális versenyképességének növelése.

Integrációval az innovációért

Európa innovációs kapacitásának fellendítéséhez túl kell lépni az európai innovációs környezet széttagoltságán. Ebben az EIT főszerepet játszik: azáltal, hogy a dinamikusan fejlődő nemzetközi környezetben megerősítjük az EU innovációs képességét, úttörő szerepünk van az európai fenntartható növekedés és versenyképesség növelésében.

Az EIT összehozza az üzleti világ, a felsőoktatás és a kutatás által alkotott „tudásháromszöget”, hogy abból dinamikus, határon átnyúló partnerségek, valamint tudományos és innovációs társulások (TIT-ek, angolul Knowledge and Innovation Communities - KIC) jöhessenek létre. A tudományos és innovációs társulások:

 • innovatív termékeket és szolgáltatásokat fejlesztenek ki;
 • új vállalkozásokat indítanak, és
 • képzést nyújtanak a vállalkozók új generációjának.

A TIT-eken belül szorosan együttműködő piacvezető vállalatok, egyetemek és kutatóközpontok hatékonyabb és innovatívabb megoldásokat dolgoznak ki Európa számára.

Az EIT első három tudományos és innovációs társulása (TIT) 2010-ben indult útjára:

 • EIT Climate-KIC: az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásokkal foglalkozik;
 • EIT Digital: világszínvonalú informatikai és kommunikációs technológiák (ikt) fejlesztésével foglalkozik;
 • EIT InnoEnergy: a fenntartható energia kérdéseivel foglalkozik.

2014 decemberében két új TIT létrehozásáról született döntés, amelyek 2015 folyamán kezdték meg működésüket Európa-szerte:

 • Az EIT Health célja az európai polgárok életminőségének, valamint az egészségügyi és szociális ellátórendszerek fenntarthatóságának javítása.
 • Az EIT Raw Materials célja a nyersanyagok hozzáférhetőségének, elérhetőségének és fenntartható felhasználásának biztosítása a gazdaság és a polgárok számára.

Valamennyi TIT „együttműködési központok”-nak (angolul Co-Location Center, CLC-nek) nevezett innovációs csomópontok köré szerveződik. Az EIT TIT-jeinek együttműködési központjai szerte az EU-ban megtalálhatók, és tevékenységük hatásának fokozása érdekében regionális központokkal is együttműködnek.

Növekszünk!

2020-ig három további tudományos és innovációs társulást hozunk létre:

 • 2016:

EIT Food: célja egy az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodó és fenntartható globális élelmiszer-értéklánc megteremtése.

EIT Manufacturing: célja az európai feldolgozóipar versenyképességének megerősítése és fokozása.

 • 2018:

EIT Urban Mobility: célja, hogy a városi mobilitásra fenntartható megoldásokat kínáljon.

Az EIT Regionális innovációs terv (EIT RIS) egy strukturált tájékoztatási program, amely hozzájárul ahhoz, hogy még több európai szervezet profitáljon az EIT munkájából és vállaljon szerepet annak tevékenységeiben. Az EIT RIS célja, hogy növelje Európa azon területeinek és régióinak innovációs képességét, amelyek nem vesznek részt az EIT-tel és annak TIT-jeivel folytatott együttműködésben. Az EIT RIS a TIT-partnerségen kívüli vállalatokat, egyetemeket, kutatólaboratóriumokat és érdekelt szervezeteket igyekszik bevonni az innováció világába.

Az EIT irányítása

Az új elgondolások előmozdítása és az innováció ösztönzése érdekében az EIT a szakértelmet a jövőképpel ötvözi. A döntések a rugalmasság és az elszámoltathatóság közötti megfelelő egyensúly megteremtésével születhetnek meg. Ez az EIT könnyen áttekinthető, kétszintű struktúrájának eredményeképpen jön létre, amely a hatékony irányítási struktúrát stabil menedzsmenttel és decentralizált operatív partnerségi rendszerrel (a tudományos és innovációs társulások) ötvözi, Európa legkiválóbb innovációs szereplőire támaszkodva.

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet (EIT) és tevékenységeinek irányításáért az intézet igazgatója felel. Az EIT operatív vezetői és ideiglenes igazgatói posztját 2014. augusztus 1. óta Martin Kern tölti be.

Az igazgató beszámolási kötelezettséggel rendelkezik az üzleti és a tudományos élet magasan képzett szakembereiből álló, teljesen független igazgatótanács felé; az igazgatótanács elnöke 2014. augusztus 1. óta Peter Olesen. Az EIT igazgatótanácsának szerepe, hogy stratégiai iránymutatást nyújtson az intézménynek, emellett az igazgatótanács felel az EIT tudományos és innovációs társulásainak (TIT-ek) kiválasztásáért, értékeléséért és támogatásáért is. Az EIT központja Magyarországon, Budapesten található.

 

EIT – Ahol az innováció megvalósul! 

 

Kapcsolódó dokumentumok