Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet stratégiai innovációs terve (SIA) 2014-2020

Az Európai Parlament és a Tanács 1312/2013/EU határozata (2013. december 11.) az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) stratégiai innovációs terve: az EIT hozzájárulása egy innovatívabb Európához

EIT Community:

Tags: