EIT – INOVACIJOS TAMPA REALYBE!

Kas yra EIT ir kaip jis veikia?

„žinių trikampį“
„žinių trikampį“

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) yra Budapešte įsikūrusi nepriklausoma ES įstaiga, kuri stiprina Europos gebėjimą diegti inovacijas. EIT tenka labai svarbus vaidmuo įgyvendinant ES siekį užtikrinti darnų ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas, verslininkams ir novatoriams suteikiant galimybę diegti savo geriausias idėjas, kad jos taptų produktais ir paslaugomis Europai.

EIT skatina talentingus verslininkus, remia naujas idėjas, kuria „žinių trikampį“, kurį sudaro pirmaujančios įmonės, universitetai ir tyrimų centrai, ir taip formuoja dinamiškas tarpvalstybines partnerystės struktūras – Inovacijų bendrijas (ŽIB — Žinių ir inovaciju bendrijas).

EIT misija
 • Prisidėti prie Europos konkurencingumo, jos darnaus ekonomikos augimo bei darbo vietų kūrimo ir skatinti verslo įmonių, švietimo įstaigų ir mokslinių tyrimų organizacijų sąveiką ir bendradarbiavimą;
 • sukurti palankią aplinką kūrybiškoms idėjoms ir sudaryti sąlygas pasaulinio lygmens inovacijų ir verslumo klestėjimui Europoje.

EIT yra ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ dalis.

Mūsų rezultatai (*).

Daugiau nei:

2.242 verslo idėjų

430 naujų produktų ir paslaugų

305 novatoriškų startuolių

1.224 absolventai, baigę EIT studijų programas

1.232 žinių perdavimo ir pritaikymo atvejai

   

(*) 2010-2016

Elektriniai lėktuvai, valgomi vandens buteliai, orą valantys dirbtiniai medžiai, kurių poveikis prilygsta 275 medžių poveikiui

EIT inovacijų bendrijos kuria ir randa novatoriškus didelių uždavinių sprendimus tokiose srityse kaip energetika, klimatas, sveikata, žaliavos, skaitmeninimas ir maistas. Šios bendrijos suteikia galimybę pasinaudoti talentu, žiniomis bei finansavimu ir patekti į naujus verslo sektorius, kad padėtų:

 • kurti novatoriškus produktus bei paslaugas – savo idėją diekite rinkoje kartu su mumis!
 • steigti naujas įmones – kurkite arba tobulinkite savo verslą kartu su mumis!
 • mokyti naujos kartos verslininkus – tobulinkite savo verslo įgūdžius su mumis!
Kokios yra EIT inovacijų bendrijos?

Dabar veikia šešios EIT inovacijų bendrijos:

Kiekviena EIT inovacijų bendrija veikia inovacijų centruose. Siekiant didinti EIT veiklos poveikį, inovacijų centrai yra pasklidę po visą ES.

inovacijų bendrijos

EIT veikia visoje Europoje

EIT Regioninė inovacijų sistema (EIT RIS) yra paramos programa, skirta padėti didesniam skaičiui organizacijų visoje Europoje pasinaudoti EIT darbo vaisiais ir dalyvauti jo veikloje. EIT RIS tikslas – didinti novatoriškumą tuose Europos regionuose, kurie dar nebendradarbiauja su EIT ir jo inovacijų bendrijomis. Įmones, universitetus, mokslinių tyrimų laboratorijas ir suinteresuotųjų šalių organizacijas EIT RIS įtraukia į didžiausią Europos inovacijų bendriją.

2016 m. lapkričio mėn. EIT bendruomenė vienijo beveik 900 partnerių, įskaitant:

 • 503 įmones, įskaitant MVĮ
 • 171 aukštojo mokslo įstaigą
 • 146 mokslinių tyrimų centrus
 • 74 miestus, regionus ir nevyriausybines organizacijas
Mes augame!

2018 m. ketiname įsteigti dvi naujas inovacijų bendrijas:

 • EIT Gamybos ŽIB stiprins ir plėtos Europos gamybos pramonės konkurencingumą;
 • EIT Judumo mieste ŽIB užtikrins tvarius judumo mieste sprendimus.
Diekite inovacijas kartu su mumis!

 

Susiję dokumentai