EIT – INOVACIJOS TAMPA REALYBE!

Kas yra EIT ir kaip jis veikia?

„žinių trikampį“
„žinių trikampis“

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) yra Budapešte įsikūrusi nepriklausoma ES įstaiga, kuri stiprina Europos gebėjimą diegti inovacijas. EIT tenka labai svarbus vaidmuo įgyvendinant ES siekį užtikrinti darnų ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas, verslininkams ir novatoriams suteikiant galimybę diegti savo geriausias idėjas, kad jos taptų produktais ir paslaugomis Europai.

EIT skatina talentingus verslininkus, remia naujas idėjas, kuria „žinių trikampį“, kurį sudaro pirmaujančios įmonės, universitetai ir tyrimų centrai, ir taip formuoja dinamiškas tarpvalstybines partnerystės struktūras – Inovacijų bendrijas (ŽIB — Žinių ir inovaciju bendrijas).

EIT misija
 • Prisidėti prie Europos konkurencingumo, jos darnaus ekonomikos augimo bei darbo vietų kūrimo ir skatinti verslo įmonių, švietimo įstaigų ir mokslinių tyrimų organizacijų sąveiką ir bendradarbiavimą;
 • sukurti palankią aplinką kūrybiškoms idėjoms ir sudaryti sąlygas pasaulinio lygmens inovacijų ir verslumo klestėjimui Europoje.

EIT yra ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ dalis.

Mūsų rezultatai (*).

Daugiau nei:

1.217 verslo idėjų

640 naujų produktų ir paslaugų

1.250+ novatoriškų startuolių

1.700+ absolventai, baigę EIT studijų programas

732 žinių perdavimo ir pritaikymo atvejai

   

(*) 2010-2018

Elektriniai lėktuvai, valgomi vandens buteliai, orą valantys dirbtiniai medžiai, kurių poveikis prilygsta 275 medžių poveikiui

EIT inovacijų bendrijos kuria ir randa novatoriškus didelių uždavinių sprendimus tokiose srityse kaip energetika, klimatas, sveikata, žaliavos, skaitmeninimas ir maistas. Šios bendrijos suteikia galimybę pasinaudoti talentu, žiniomis bei finansavimu ir patekti į naujus verslo sektorius, kad padėtų:

 • kurti novatoriškus produktus bei paslaugas – savo idėją diekite rinkoje kartu su mumis!
 • steigti naujas įmones – kurkite arba tobulinkite savo verslą kartu su mumis!
 • mokyti naujos kartos verslininkus – tobulinkite savo verslo įgūdžius su mumis!
Kokios yra EIT inovacijų bendrijos?

Dabar veikia aštuonios EIT inovacijų bendrijos:

 • EIT Klimato ŽIB užsiima prisitaikymo prie klimato kaitos ir jo poveikio švelninimo iššūkiais;
 • EIT Skaitmeninių technologijų ŽIB prisideda prie Europos skaitmeninės transformacijos;
 • EIT Tvariosios energetikos ŽIB padeda kurti tvarią energetiką;
 • EIT Sveikatos ŽIB užsiima Europos piliečių gyvenimo kokybės gerinimu ir sveikatos bei socialinės apsaugos sistemų tvarumo didinimu;
 • EIT Žaliavų ŽIB užtikrina žaliavų prieinamumą, pakankamumą ir darnų naudojimą ekonomikos ir piliečių naudai;
 • EIT Maisto ŽIB užtikrina, kad Europa būtų pasaulinės maisto inovacijų ir gamybos revoliucijos centre.
 • EIT Gamybos ŽIB stiprins ir plėtos Europos gamybos pramonės konkurencingumą;
 • EIT Judumo mieste ŽIB užtikrins tvarius judumo mieste sprendimus.

Kiekviena EIT inovacijų bendrija veikia inovacijų centruose. Siekiant didinti EIT veiklos poveikį, inovacijų centrai yra pasklidę po visą ES.

EIT veikia visoje Europoje

EIT Regioninė inovacijų sistema (EIT RIS) yra paramos programa, skirta padėti didesniam skaičiui organizacijų visoje Europoje pasinaudoti EIT darbo vaisiais ir dalyvauti jo veikloje. EIT RIS tikslas – didinti novatoriškumą tuose Europos regionuose, kurie dar nebendradarbiauja su EIT ir jo inovacijų bendrijomis. Įmones, universitetus, mokslinių tyrimų laboratorijas ir suinteresuotųjų šalių organizacijas EIT RIS įtraukia į didžiausią Europos inovacijų bendriją.

 

Diekite inovacijas kartu su mumis!

 

Susiję dokumentai