Īsumā par EIT

EIT — PALĪDZ ĪSTENOT INOVĀCIJAS! 

zinību triādi
zinību triādi

 

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) ir ES iestāde, ko Eiropas Savienība izveidoja 2008. gadā Eiropas inovāciju spēju stiprināšanai. EIT ir ES Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas Horizon 2020 neatņemama daļa.

 

Ar ko nodarbojas EIT?

Institūts ir unikāla ES iniciatīva, ar ko veicina inovācijas visā Eiropā, integrējot uzņēmējdarbību, izglītību un pētniecību nolūkā rast risinājumu globālām problēmām.

Mēs atbalstām dinamisku un ilgtermiņa Eiropas mēroga partnerību izveidi starp vadošajiem uzņēmumiem, pētniecības laboratorijām un uzņēmumiem. Tās tiek sauktas par Inovācijas kopienām, un katra ir veltīta risinājumu rašanai kādai konkrētai globālai problēmai no klimata pārmaiņām un ilgtspējīgas enerģijas līdz veselīgai dzīvei un pārtikai.

Apvienojot vairāk nekā 1000 partneru, EIT ir Eiropas lielākais inovāciju tīkls un savieno punktus. Mēs aicinām inovatorus un uzņēmējus visā Eiropā īstenot savas labākās idejas produktos, pakalpojumos, darbavietās un izaugsmē. EIT misijas izpildei būtiski svarīga ir darbavietu radīšana un ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes nodrošināšana Eiropai.

Kopā ar vadošajiem partneriem EIT kopiena piedāvā plašus inovāciju un uzņēmējdarbības pasākumus: izglītojošus kursus, apvienojot tehniskās un uzņēmējdarbības prasmes, pielāgotus uzņēmumu veidošanas un paātrināšanas pakalpojumus un inovāciju virzītus pētniecības projektus. Tas dod jaunas idejas un risinājumus tirgum, padara studentus pret uzņēmējiem un, svarīgākais, nodrošina inovācijas.

Rezultāti

Kopš savas izveides 2008. gadā EIT ir izveidojis plašāko inovāciju kopienu Eiropā. EIT modelis ir izmēģināts, testēts un pārbaudīts, kā arī ar to ir nodrošinātas:

  • 8 plaukstošas inovāciju kopienas;
  • vairāk nekā 60 inovāciju centri Eiropā;
  • atbalsts vairāk nekā 3 200 jauniem uzņēmumiem un uzņēmumiem, kas paplašinās;
  • 3.3 miljardu EUR ārējā kapitālā, ko ieguvuši mūsu atbalstītie uzņēmumi;
  • vairāk nekā 13 000 jaunizveidotu darbavietu;
  • vairāk nekā 3 100 maģistra un doktoru grādu ar vairāk nekā 5000 grādu prognozi līdz 2020. gada beigām
  • vairāk nekā 1 170 jauni produkti un pakalpojumi.

*Skaitļi 2019. gada augusts

Read more

Kas ir EIT inovāciju kopiena?

Inovācijas kopienas apvieno uzņēmumus (rūpniecību un MVU), pētniecības centrus un universitātes kā partnerus, radot vidi, kurā veiksmīgi attīstās radošas domas un inovācijas. Tās piedāvā piekļuvi talantiem, zināšanām, finansējumam un jaunām uzņēmējdarbības nozarēm, lai:

  • izstrādātu inovatīvus produktus un pakalpojumus: novestu savu ideju līdz galam, laižot to tirgū kopā ar mums;
  • palīdzētu ar uzņēmumu darbības uzsākšanu: ar mūsu atbalstu izveidotu vai paātrinātu uzņēmuma izveidi;
  • apmācītu jaunu uzņēmēju paaudzi: attīstītu savas uzņēmēja prasmes kopā ar mums.

Inovācijas kopienu darbība aptver visu inovācijas ķēdi: apmācības un izglītības programmas, kas nodrošina pāreju no pētniecības līdz tirgum, inovāciju projektus, biznesa inkubatorus un paātrinātājus.

Ir astoņas EIT inovācijas kopienas, un katra no tām ir vērsta uz konkrētu globālu problēmu:

Katra no EIT Inovāciju kopienām darbojas inovāciju centros. Inovāciju centri ir izvietoti visā ES, lai palielinātu EIT darbību ietekmi. Pašlaik Eiropā ir vairāk nekā 50 inovācijas centru, tostarp sadarbības centri, kur satiekas un mijiedarbojas izglītība, pētniecība un uzņēmējdarbība. Uzziniet, kur mūsu centri atrodas: EIT Eiropā.

EIT: darbība visā Eiropā

EIT reģionālās inovācijas shēma (EIT RIS) ir strukturēta iesaistoša programma, lai palīdzētu lielākam skaitam organizāciju visā Eiropā gūt labumu no EIT kopienas darbības un iespēju piedalīties institūta pasākumos. EIT RIS mērķis ir uzlabot inovācijas spēju Eiropas reģionos, kuri vēl nesadarbojas ar EIT un tā inovāciju kopienām. EIT RIS iesaista uzņēmumus, universitātes, pētniecības laboratorijas un ieinteresēto personu organizācijas Eiropas lielākajā inovāciju kopienā. Sk. EIT RIS karti, lai redzētu, kas atrodas jūsu tuvumā.

Kā es varu iesaistīties?

Piekļūstiet kā inovāciju kopienas daļa jauniem partneriem, struktūrām, disciplīnām, nozarēm un kultūrām. Ir daudz iespēju pievienoties EIT kopienai un tās inovāciju atbalsta plašajam pasākumu diapazonam: apmācības un izglītības programmām, inovāciju projektiem, biznesa inkubatoriem un paātrinātājiem.

Skatiet lapas Our activities un Work with us un atrodiet, kur mūs kopiena atrodas: EIT Eiropā. Izmantojiet iespēju būt par daļu no Eiropas lielākā inovāciju tīkla un piedāvājiet inovācijas kopā ar mums!

Visi EIT sociālo plašsaziņas līdzekļu kanāli ir atrodami šeit.

EIT informatīvo izdevumu jūs varat abonēt šeit.

Juridiskais pamats

EIT ir Eiropas Savienības struktūrvienība, kas atrodas Budapeštā, Ungārijā. To izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 294/2008, un 2010. gadā institūts sāka darbu EIT galvenajā mītnē. EIT pašlaik nodarbina aptuveni 70 darbiniekus. Kopš 2014. gada 1. augusta direktora vietas izpildītājs ir Martin Kern.

 

Attiecīgie dokumenti