EIT — PALĪDZ ĪSTENOT INOVĀCIJAS!

Kas ir EIT un kā tas darbojas?

zinību triādi
zinību triādi

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) ir neatkarīga Budapeštā bāzēta ES struktūra, kas stiprina Eiropas inovācijas spēju. EIT spēlē būtisku lomu ES mērķu — radīt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi un darbavietas — atbalstīšanā, dodot iespēju uzņēmējiem un novatoriem pārvērst viņu labākās idejas produktos un pakalpojumos Eiropai.

EIT rūpējas par talantīgiem uzņēmējiem un atbalsta jaunas idejas, apvienojot zinību triādi — vadošos uzņēmumus, universitātes un pētniecības centrus, lai veidotu dinamiskas pārrobežu partnerības, sauktas par Inovāciju kopienām (ZIK — Zināšanu un inovāciju kopiena).

EIT misija ir:
 • sekmēt Eiropas konkurētspēju, ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi un jaunu darbavietu radīšanu, veicinot un stiprinot sinerģijas un sadarbību uzņēmumu, izglītības iestāžu un pētniecības organizāciju starpā;
 • radīt labvēlīgus apstākļus radošiem procesiem, ļaujot Eiropā uzplaukt pasaules klases inovācijai un uzņēmējdarbības garam.

EIT ir ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” neatņemama daļa.

Mūsu rezultāti (*).

Vairāk nekā:

2.242 uzņēmējdarbības idejas

430 jauni produkti un pakalpojumi

305 inovatīvi jauni uzņēmumi

1.224 absolventi, kuri pabeidza EIT grādu programmas

1.232 zināšanu pārneses un pārņemšanas

   

(*) 2010-2016

Elektriskās lidmašīnas, ēdama ūdens pudele, mākslīgie koki, kas attīra gaisu ar 275 koku spēku ...

EIT Inovāciju kopienas rada un atrod inovatīvus risinājumus galvenajām problēmām, tostarp enerģijas, klimata, veselības, izejmateriālu, digitalizācijas un pārtikas jomā. Tās piedāvā piekļuvi talantiem, zināšanām, finansējumam un jaunām uzņēmējdarbības nozarēm, lai:

 • izstrādātu inovatīvus produktus un pakalpojumus: noved savu ideju līdz galam, laižot to tirgū kopā ar mums;
 • veidotu jaunus uzņēmumus: radi savu uzņēmumu vai uzlabo tā darbību kopā ar mums;
 • apmācītu jaunu uzņēmēju paaudzi: attīsti savas uzņēmēja prasmes kopā ar mums.
Kādas EIT Inovāciju kopienas pastāv?

Šobrīd EIT ir sešas Inovāciju kopienas:

 • EIT Climate-KIC: risina problēmas saistībā ar klimata pārmaiņu seku mazināšanu un pielāgošanos tām;
 • EIT Digital: vada Eiropas digitālo pārveidošanos;
 • EIT InnoEnergy: pievēršas ilgtspējīgas enerģijas mērķim;
 • EIT Health: uzlabo Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī veselības un sociālās aprūpes sistēmu ilgtspēju;
 • EIT Raw Materials: nodrošina piekļuvi izejvielām, to pieejamību un ilgtspējīgu izmantošanu tautsaimniecības un iedzīvotāju labā;
 • EIT Food: ierindo Eiropu pārtikas inovācijas un ražošanas globālās revolūcijas centrā.

Katra no EIT Inovāciju kopienām darbojas inovāciju centrā. Inovāciju centri ir izplatīti pa visu ES, lai vairotu EIT darbību ietekmi.

Inovāciju kopienas

EIT: darbība visā Eiropā

EIT reģionālās inovācijas shēma (EIT RIS) ir strukturēta iesaistoša programma, kas paredzēta, lai lielākam skaitam organizāciju visā Eiropā palīdzētu gūt labumu no EIT darbības un dotu iespēju piedalīties institūta pasākumos. EIT RIS mērķis ir uzlabot inovācijas spēju Eiropas reģionos, kas vēl nesadarbojas ar EIT un tā Inovāciju kopienām. EIT RIS ieved uzņēmumus, universitātes, pētniecības laboratorijas un ieinteresēto personu organizācijas lielākajā Eiropas inovācijas kopienā.

2016. gada novembrī EIT kopiena pulcināja kopā gandrīz 900 partnerus, tostarp:

 • 503 uzņēmumus, ieskaitot MVU;
 • 171 augstākās izglītības iestādi;
 • 146 pētniecības centrus;
 • 74 pilsētas, reģionus un NVO.
Mēs paplašināmies!

2018. gadā mēs plānojam izveidot divas jaunas Inovāciju kopienas:

 • EIT Manufacturing: kas stiprinās un palielinās Eiropas apstrādes rūpniecības konkurētspēju;
 • EIT Urban Mobility: kas piedāvās ilgtspējīgus risinājumus mobilitātei pilsētās.
Pievienojieties mums!

 

 

Attiecīgie dokumenti