Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1312/2013/ES ( 2013. gada 11. decembris ) par Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģisko inovāciju programmu: EIT ieguldījums inovācijas veicināšanā Eiropā