L-EIT fil-qosor

L-EIT – NAGĦMLU L-INNOVAZZJONI REALTÀ! 

"trijangolu tal-għarfien"
"trijangolu tal-għarfien"

 

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) huwa korp tal-UE maħluq mill-Unjoni Ewropea fl-2008 biex isaħħaħ il-kapaċità tal-Ewropa għall-innovazzjoni. L-EIT hu parti integrali mill- Horizon 2020, il-Programm Qafas tal-UE għar-Riċerka u l-Innovazzjoni.

 

X’jagħmel l-EIT?

L-Istitut huwa inizjattiva unika tal-UE li tmexxi l-innovazzjoni fl-Ewropa kollha billi tintegra n-negozji, l-edukazzjoni u r-riċerka biex tinstab soluzzjoni għall-isfidi globali urġenti.

Nappoġġjaw l-iżvilupp ta’ sħubijiet pan-Ewropej dinamiċi u fit-tul fost il-kumpaniji ewlenin, il-laboratorji tar-riċerka u l-kumpaniji. Dawn jissejħu Komunitajiet ta’ Innovazzjoni u kull waħda minnhom hija ddedikata biex jinstabu soluzzjonijiet għal sfida globali speċifika, mit-tibdil fil-klima u enerġija sostenibbli għal għajxien u ikel bnin.

Filwaqt li jlaqqa’ flimkien aktar minn 1000 sieħeb, l-EIT huwa l-akbar netwerk ta’ innovazzjoni tal-Ewropa u jgħaqqad il-punti. Aħna nfasslu innovaturi u intraprendituri fl-Ewropa kollha biex idawru l-aqwa ideat tagħhom fi prodotti, servizzi, impjiegi u tkabbir. Dan huwa kruċjali biex tiġi ssodisfata l-missjoni tal-EIT: il-ħolqien tal-impjiegi u l-għoti ta’ opportunitajiet ta’ tkabbir ekonomiku sostenibbli għall-Ewropa.

Flimkien ma’ msieħba ewlenin, il-Komunità tal-EIT toffri firxa wiesgħa ta’ attivitajiet ta’ innovazzjoni u intraprenditorija: korsijiet ta’ edukazzjoni li jikkombinaw ħiliet tekniċi u intraprenditorjali, servizzi ta’ ħolqien ta’ negozju u ta’ aċċellerazzjoni mfassla apposta u proġetti ta’ riċerka mmexxija mill-innovazzjoni. Dan iġib ideat u soluzzjonijiet ġodda għas-suq, jibdel l-istudenti f’intraprendituri u, l-aktar importanti, iwassal l-innovazzjoni.

Riżultati

Minn meta twaqqaf l-EIT fl-2008, dan ħoloq l-akbar komunità tal-innovazzjoni fl-Ewropa. Il-mudell tal-EIT ġie ppruvat, ittestjat u ppruvat u wassal :

  • 8 Komunitajiet ta’ Innovazzjoni li kienu sejrin sew
  • 60+ ċentri ta’ innovazzjoni fl-Ewropa kollha
  • 3 200+ start-ups u scale-ups appoġġati
  • EUR 3.3+ biljun f’kapital barrani ġġenerat mill-impriżi appoġġati tagħna
  • 13 000+ impjieg maħluq
  • 3 100+ gradwati bil-Master u l-PhD, b’5 000+ mbassra sa-aħħar tal-2020
  • 1 170+ prodott ġodda u servizzi ġodda maħluqa

*Figuri ta’ Awissu 2019

Read more

X’inhi l-Komunità tal-Innovazzjoni tal-EIT?

Il-Komunitajiet tal-Innovazzjoni jiġbru flimkien in-negozji (l-industrija u l-SMEs), iċ-ċentri ta’ riċerka u l-universitajiet bħala sħab, u b’hekk joħolqu ambjent fejn jaħsbu u jikbru l-innovazzjoni b’mod kreattiv. Dawn joffru aċċess għal talent, għarfien, finanzjament u setturi tan-negozji ġodda biex:

  • jiżviluppaw prodotti u servizzi innovattivi: espandi aktar l-idea tiegħek billi tintroduċiha fis-suq magħna
  • jibdew kumpaniji: oħloq jew aċċellera l-impriża tiegħek bl-appoġġ tagħna
  • iħarrġu ġenerazzjoni ġdida ta’ imprendituri: żviluppa l-ħiliet imprenditorjali tiegħek magħna

L-attivitajiet tal-Komunitajiet tal-Innovazzjoni jkopru l-katina kollha tal-innovazzjoni: il-programmi ta’ taħriġ u edukazzjoni, ir-rinforz tal-vjaġġ mir-riċerka għas-suq, proġetti ta’ innovazzjoni, inkubaturi tan-negozju u aċċeleraturi.

Hemm tmien Komunitajiet ta’ Innovazzjoni tal-EIT u kull waħda tiffoka fuq sfida globali speċifika:

Kull waħda mill-Komunitajiet ta’ Innovazzjoni tal-EIT topera f’ċentri ta’ innovazzjoni. Dawn iċ-ċentri huma mifruxa fl-UE kollha biex iżidu l-impatt tal-attivitajiet tal-EIT. Bħalissa hemm 50+ ċentru ta’ innovazzjoni fl-Ewropa kollha li jinkludu ċentri ta’ kolokazzjoni, fejn jiltaqgħu u jinteraġixxu l-edukazzjoni, ir-riċerka u n-negozju. Skopri fejn jistgħu jinstabu ċ-ċentri tagħna: L-EIT fl-Ewropa.

L-EIT: naħdmu fl-Ewropa kollha

L-Iskema ta’ Innovazzjoni Reġjonali tal-EIT (EIT RIS) hi programm ta’ outreach biex jgħin aktar organizzazzjonijiet mill-Ewropa kollha biex jibbenefikaw mill-ħidma tal-Komunità tal-EIT u jipparteċipaw fl-attivitajiet tiegħu. L-EIT RIS timmira li żżid l-abilità ta’ innovazzjoni tar-reġjuni Ewropej li għadhom mhux jaħdmu mal-EIT u l-Kumpaniji ta’ Innovazzjoni tiegħu. L-EIT RIS tressaq lill-kumpaniji, lill-universitajiet, lil-laboratorji ta’ riċerka u lill-organizzazzjonijiet tal-partijiet ikkonċernati fl-akbar komunità tal-innovazzjoni fl-Ewropa Ħares lejn il-mappa tal-EIT tar-RIS biex tara jekk hemmx xi ħaġa qrib tiegħek.

Kif nista’ ninvolvi ruħi?

Bħala parti minn Komunità ta’ Innovazzjoni, aċċessa sħab, faċilitajiet, dixxiplini, industriji u kulturi ġodda. Hemm ħafna opportunitajiet biex wieħed jingħaqad mal-Komunità tal-EIT u l-firxa wiesgħa tiegħu ta’ attivitajiet ta’ appoġġ għall-innovazzjoni  fl-Ewropa kollha: il-programmi tat-taħriġ u l-edukazzjoni, il-proġetti ta’ innovazzjoni, l-inkubaturi u l-aċċelleraturi tan-negozju.

Agħti titwila lejn il-paġni ‘L-attivitajiet tagħna' u 'Aħdem magħna' u skopri fejn hija bbażata l-Komunità tagħna: L-EIT fl-Ewropa. Nibbenefikaw mill-fatt li nkunu parti mill-akbar netwerk ta’ innovazzjoni tal-Ewropa u nkunu innovattivi magħna!

Sib il-mezzi kollha tal-midja soċjali tal-EIT hawnhekk.

Tista’ tabbona għall-bullettin tal-EIT hawnhekk.

Sfond legali

L-EIT huwa korp tal-Unjoni Ewropea bbażat f’Budapest, l-Ungerija. Twaqqaf bir-Regolament (KE) Nru  294/2008  tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 u sar operattiv  fl-2010 fil- Kwartieri Ġenerali tal-EIT. L-EIT attwalment jimpjega madwar 70 membru tal-persunal. Martin Kern ilu d-Direttur Interim mill-1 ta’ Awwissu 2014. 

 

Dokumenti Relatati