L-EIT – NAGĦMLU L-INNOVAZZJONI REALTÀ!

X'inhu l-EIT u kif jaħdem?

"trijangolu tal-għarfien"
"trijangolu tal-għarfien"

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) huwa korp tal-UE indipendenti li jinsab f'Budapest li qed isaħħaħ il-ħila tal-Ewropa li tagħmel innovazzjonijiet. L-EIT għandu rwol vitali biex jappoġġja l-għanijiet tal-UE li toħloq tkabbir ekonomiku sostenibbli u xogħol billi jippermetti lill-intraprendituri u lill-innovaturi biex jibdlu l-aqwa ideat tagħhom fi prodotti u servizzi għall-Ewropa.

L-EIT jinkoraġġixxi t-talent intraprenditorjali u jappoġġja ideat ġodda, fejn ilaqqa' flimkien it-"trijangolu tal-għarfien" ta' kumpaniji, universitajiet u ċentri ta' riċerka ewlenin biex jiġu ffurmati sħubijiet transkonfinali dinamiċi msejħa Komunitajiet tal-Innovazzjoni (KKI — Komunità ta' Konoxxenza u Innovazzjoni).

Il-missjoni tal-EIT hija li:
 • jikkontribwixxi għall-kompetittività tal-Ewropa, it-tkabbir ekonomiku sostenibbli u l-ħolqien tax-xogħol tagħha billi jippromwovi u jsaħħaħ s-sinerġiji u l-kooperazzjoni fost in-negozji, l-istituzzjonijiet edukattivi u l-organizzazzjonijiet tar-riċerka.
 • joħloq ambjenti favorevoli għal ideat kreattivi, biex l-innovazzjoni u l-intraprenditorija tal-ogħla livell ikunu jistgħu jissaħħu fl-Ewropa.

L-EIT hu parti integrali mill-Orizzont 2020, il-Programm Qafas tal-UE għar-Riċerka u l-Innovazzjoni.

Ir-riżultati tagħna (*).

Aktar minn:

1.217-il idea tan-negozju

640-il prodott u servizz ġdid

1.250+-il negozju ġdid innovattiv

1.700+ gradwat li lestew programmi tal-grad EIT

732 trasferiment tal-għarfien u adozzjonijiet

   

(*) 2010-2018

Ajruplani jaħdmu bl-elettriku, fliexken tal-ilma li jittieklu, siġar artifiċjali li jnaddfu l-arja bis-saħħa ta' 275 siġra ...

Il-Komunitajiet ta' Innovazzjoni tal-EIT joħolqu u jsibu soluzzjonijiet innovattivi għal sfidi ewlenin, inkluż l-enerġija, il-klima, is-saħħa, il-materja prima, id-diġitalizzazzjoni u l-ikel. Dawn joffru aċċess għal talent, għarfien, finanzjament u setturi tan-negozji ġodda biex:

 • jiżviluppaw prodotti u servizzi innovattivi: espandi aktar l-idea tiegħek  billi tintroduċiha fis-suq magħna!
 • jibdew kumpaniji ġodda: oħloq jew aċċelera l-intrapriża tiegħek magħna!
 • iħarrġu ġenerazzjoni ġdida ta' imprendituri: żviluppa l-ħiliet imprenditorjali tiegħek magħna!
X'Komunitajiet ta' Innovazzjoni tal-EIT hemm?

L-EIT issa għandu sitt Komunitajiet ta' Innovazzjoni:

Kull waħda mill-Komunitajiet ta' Innovazzjoni tal-EIT topera f'hubs ta' innovazzjoni. Il-hubs ta' innovazzjoni huma mifruxin madwar l-UE biex jiżdied l-impatt tal-attivitajiet tal-EIT.

L-EIT: naħdmu madwar l-Ewropa

L-Iskema ta’ Innovazzjoni Reġjonali tal-EIT (EIT RIS) hi programm ta' outreach biex jgħin aktar organizzazzjonijiet mill-Ewropa kollha biex jibbenefikaw mill-ħidma tal-Komunità tal-EIT u jipparteċipaw fl-attivitajiet tiegħu. L-EIT RIS timmira li żżid l-abilità ta' innovazzjoni tar-reġjuni Ewropej li għadhom mhux jaħdmu mal-EIT u l-Kumpaniji ta' Innovazzjoni tiegħu. L-EIT RIS tressaq lill-kumpaniji, lill-universitajiet, lil-laboratorji ta' riċerka u lill-organizzazzjonijiet tal-partijiet interessati fl-akbar komunità tal-innovazzjoni fl-Ewropa

F'Novembru 2016, il-Komunità EIT laqqgħet flimkien lil kważi 900 sieħeb, inkluż:

 • 503 kumpanija, inkluż SMEs
 • 171 istituzzjoni ta' edukazzjoni ogħla
 • 146 ċentru ta' riċerka
 • 74 belt, reġjun u NGOs
Qed nikbru!

Fl-2018, għandna l-intenzjoni li nistabbilixxu żewġ Komunitajiet ta' Innovazzjoni:

 • EIT Manufacturing (EIT Manifattura): għat-tisħiħ u ż-żieda fil-kompetittività tal-industrija tal-manifattura tal-Ewropa;
 • EIT Urban Mobility (EIT Mobilità Urbana): għall-provvista ta’ soluzzjonijiet sostenibbli għall-mobbiltà urbana.
Kun innovattiv magħna!

 

 

Dokumenti Relatati