EIT – maakt innovatie mogelijk!

Wat is het EIT en hoe gaat het tewerk?

kennisdriehoek
kennisdriehoek

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) is een onafhankelijk orgaan van de Europese Unie, gevestigd in Boedapest, dat het innovatievermogen van Europa vergroot. Het EIT vervult een wezenlijke rol in het ondersteunen van de doelstellingen van de EU om een duurzame economische groei tot stand te brengen en werkgelegenheid te creëren door ondernemers en vernieuwers in staat te stellen hun beste ideeën in producten en diensten voor Europa om te zetten.

Het EIT bevordert ondernemerstalent en ondersteunt nieuwe ideeën door de zogenaamde kennisdriehoek van toonaangevende bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra samen te brengen in dynamische grensoverschrijdende partnerschappen, de zogeheten innovatiegemeenschappen (KIG: kennis- en innovatiegemeenschap).

De taakopdracht van het EIT bestaat erin:
 • een bijdrage te leveren aan het concurrentievermogen van Europa, de duurzame economische groei van Europa en het creëren van werkgelegenheid door synergieën en samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties te promoten en te versterken;
 • een gunstig klimaat voor creatief denken te creëren, zodat Europa een omgeving wordt waarin innovatie en ondernemerschap van wereldklasse kunnen floreren.

Het EIT is een integraal onderdeel van Horizon 2020, het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie.

1.217 bedrijfsideeën

640 nieuwe producten en diensten

 1.250+ innovatieve start-ups

1.700+ afgestudeerden van EIT-studieprogramma's

 732 kennisoverdrachten en -toepassingen

   

(*) 2010-2018

Elektrische vliegtuigen, eetbare waterflessen, kunstbomen die de lucht zuiveren met de kracht van 275 bomen ...

De innovatiegemeenschappen van het EIT bedenken en vinden oplossingen voor grote uitdagingen, zoals energie, klimaat, gezondheid, grondstoffen, digitalisering en voedsel. Zij bieden toegang tot talent, kennis, financiering en nieuwe bedrijfssectoren om:

 • innovatieve producten en diensten te ontwikkelen: maak werk van uw idee door het samen met ons op de markt te brengen!
 • nieuwe bedrijven te starten: start uw onderneming of versnel uw opstartplannen samen met ons!
 • een nieuwe generatie ondernemers op te leiden: ontwikkel uw ondernemersvaardigheden bij ons!
Welke innovatiegemeenschappen heeft het EIT?

Het EIT heeft nu zes innovatiegemeenschappen:

 • EIT Climate-KIC: gericht op het aanpakken van uitdagingen op het gebied van de aanpassing aan en de beperking van klimaatverandering;
 • EIT Digital: gericht op het aansturen van de digitale transformatie van Europa;
 • EIT InnoEnergy: gericht op het tot stand brengen van duurzame energie;
 • EIT Health: gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van Europese burgers en de duurzaamheid van gezondheids- en socialezorgstelsels;
 • EIT Raw Materials: gericht op het garanderen van de toegang tot, de beschikbaarheid van en het duurzame gebruik van grondstoffen voor de economie en burgers;
 • EIT Food: erop gericht Europa een centrale rol te geven in een wereldrevolutie in voedselinnovatie en -productie.

Elk van de innovatiegemeenschappen van het EIT werkt met innovatiehubs. De innovatiehubs zijn verspreid over de hele EU om de impact van de activiteiten van het EIT te vergroten.

Het EIT: actief in heel Europa

Het Regionale Innovatieprogramma van het EIT (EIT RIS) is een contactprogramma dat ervoor moet zorgen dat meer Europese organisaties van het werk van de EIT-gemeenschap profiteren en aan diens activiteiten deelnemen. Met EIT RIS wordt beoogd het innovatievermogen te verhogen van de Europese regio's die nog niet met het EIT en zijn innovatiegemeenschappen werken. EIT RIS brengt bedrijven, universiteiten, onderzoekslaboratoria en organisaties van belanghebbenden in de grootste innovatiegemeenschap van Europa.

In november 2016 bracht de EIT-gemeenschap circa 900 partners bijeen, zoals:

 • 503 bedrijven, waaronder kleine en middelgrote ondernemingen;
 • 171 hogeronderwijsinstellingen;
 • 146 onderzoekscentra;
 • 74 steden, regio's en ngo's.
We groeien!

In 2018 zullen we twee nieuwe innovatiegemeenschappen oprichten:

 • EIT Manufacturing: gericht op het versterken en vergroten van het concurrentievermogen van de Europese productie-industrie;
 • EIT Urban Mobility: gericht op het vinden van duurzame oplossingen voor stedelijke mobiliteit.
Innoveer met ons mee!
 
 

Gerelateerde documenten