EIT in een notendop

EIT – maakt innovatie mogelijk!

kennisdriehoek
kennisdriehoek

 

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) is een EU-orgaan dat in 2008 door de Europese Unie is opgericht om het innovatievermogen van Europa te versterken. Het EIT maakt integraal deel uit van Horizon 2020, het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie.

 

Wat doet het EIT?

Het Instituut is een uniek EU-initiatief dat in heel Europa innovatie stimuleert door bedrijven, onderwijs en onderzoek te integreren om oplossingen te vinden voor urgente wereldwijde uitdagingen.

Wij ondersteunen de ontwikkeling van dynamische, pan-Europese partnerschappen op lange termijn tussen toonaangevende bedrijven, onderzoekslaboratoria en andere bedrijven. Deze partnerschappen worden innovatiegemeenschappen genoemd. Elke innovatiegemeenschap is gericht op het vinden van oplossingen voor een specifieke wereldwijde uitdaging, gaande van klimaatverandering en duurzame energie tot gezond leven en voedsel.

Het EIT verenigt meer dan 1 000 partners en is daarmee Europa’s grootste innovatienetwerk. Wij helpen vernieuwers en ondernemers uit heel Europa hun beste ideeën om te zetten in producten, diensten, banen en groei. Dit is van cruciaal belang voor het vervullen van de opdracht van het EIT, namelijk banen scheppen en zorgen voor mogelijkheden voor duurzame economische groei in Europa.

Samen met toonaangevende partners biedt de EIT-gemeenschap een brede waaier aan activiteiten op het gebied van innovatie en ondernemerschap: cursussen die technische en ondernemersvaardigheden combineren, toegesneden diensten voor het opzetten en versnellen van bedrijven en innovatiegedreven onderzoeksprojecten. Op die manier wordt de markt gevoed met nieuwe ideeën en oplossingen, groeien studenten uit tot ondernemers en – bovenal – wordt innovatie bevorderd.

Resultaten

Sinds zijn oprichting in 2008 heeft het EIT de grootste innovatiegemeenschap in Europa tot stand gebracht. Het model van het EIT is beproefd en heeft zijn waarde bewezen door:

  • de oprichting van 8 bloeiende innovatiegemeenschappen,
  • de oprichting van meer dan 60 innovatiehubs in heel Europa,
  • ondersteuning van meer dan 3 200 start-ups en scale-ups,
  • de mobilisering van 3.3 miljard euro aan extern kapitaal door de door ons ondersteunde ondernemingen,
  • het scheppen van meer dan 13 000 banen,
  • de opleiding van meer dan 3 100 masterstudenten en doctorandi, en naar verwachting meer dan 5 000 tegen eind 2020,
  • het ontstaan van meer dan 1 170 nieuwe producten en diensten.

*Cijfers van augustus 2019

Read more

Wat is een EIT-innovatiegemeenschap?

Innovatiegemeenschappen brengen bedrijven (grote maar ook kleine en middelgrote), onderzoekscentra en universiteiten als partners bijeen en scheppen een omgeving waarin creatief denken en innovatie gedijen. Zij bieden toegang tot talent, kennis, financiering en nieuwe bedrijfssectoren om:

  • vernieuwende producten en diensten te ontwikkelen: doe meer met uw idee door het met ons op de markt te brengen;
  • bedrijven op te starten: creëer of versnel uw onderneming met onze steun;
  • een nieuwe generatie ondernemers op te leiden: ontwikkel uw ondernemersvaardigheden met ons.

De activiteiten van de innovatiegemeenschappen bestrijken alle facetten van innovatie: opleidings- en onderwijsprogramma’s, ondersteuning bij de stap van onderzoek naar markt, innovatieprojecten en starterscentra.

Er zijn acht EIT-innovatiegemeenschappen, elk gericht op een specifieke wereldwijde uitdaging:

De EIT-innovatiegemeenschappen werken via innovatiehubs, die verspreid zijn over de hele EU om de impact van de activiteiten van het EIT te vergroten. Er zijn momenteel meer dan 50 innovatiehubs, waaronder colocatiecentra, waar onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en in wisselwerking treden. Ontdek waar onze hubs zich bevinden: EIT in Europa.

Het EIT: effect sorteren in heel Europa

Het Regionaal Innovatieprogramma van het EIT (EIT RIS) is bedoeld om meer organisaties in Europa van het werk van het EIT te laten profiteren en aan diens activiteiten te doen deelnemen. Het programma is opgezet om ook Europese regio’s die nog niet met het EIT en diens innovatiegemeenschappen samenwerken, in staat te stellen hun innovatievermogen te vergroten. EIT RIS biedt ondernemingen, universiteiten, onderzoekslaboratoria en belanghebbende organisaties toegang tot Europa’s grootste innovatiegemeenschap. Op de EIT RIS-kaart kunt u nagaan of het programma bij u in de buurt actief is.

Hoe kan ik meedoen?

Door deel te nemen aan een innovatiegemeenschap krijgt u toegang tot nieuwe partners, faciliteiten, disciplines, industrieën en culturen. Er zijn tal van mogelijkheden om u bij de EIT-gemeenschap aan te sluiten en te profiteren van de brede waaier aan innovatieondersteunende activiteiten in heel Europa: opleidings- en onderwijsprogramma’s, innovatieprojecten en starterscentra.

Raadpleeg onze webpagina’s “Onze activiteiten” en “Met ons werken” en ontdek op EIT in Europa waar u onze gemeenschap kunt vinden. Haal voordeel uit deelname aan Europa’s grootste innovatienetwerk en innoveer samen met ons!

Vindt u alle socialemediakanalen van het EIT.

Kunt u zich abonneren op de EIT-nieuwsbrief.

Juridische achtergrond

Het EIT is een orgaan van de Europese Unie en is gevestigd in Boedapest, Hongarije. Het Instituut is opgericht bij Verordening (EG) nr.  294/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 en is in 2010 operationeel geworden op het hoofdkantoor van het EIT. Het EIT telt momenteel ongeveer 70 personeelsleden. Martin Kern is de interim-directeur sinds 1 augustus 2014. 

 

Gerelateerde documenten