EIT in een notendopHet Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) is een onafhankelijk orgaan van de Europese Unie. Wij vergroten het innovatievermogen van Europa door ondernemerstalent te bevorderen en nieuwe ideeën te ondersteunen. 

Het is onze missie om
 • een bijdrage te leveren aan het concurrentievermogen van Europa, de duurzame economische groei van Europa en het creëren van werkgelegenheid door synergieën en samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en onderzoekinstituten te promoten en te versterken;
 • een gunstig klimaat voor creatief denken te creëren, zodat Europa een omgeving wordt waarin innovatie en ondernemerschap van wereldklasse kunnen floreren.

Het EIT is een integraal onderdeel van Horizon 2020, het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Horizon 2020 is een van de belangrijkste pijlers van de Innovatie-Unie – een vlaggenschipinitiatief van Europa 2020 dat erop gericht is om het mondiale concurrentievermogen van Europa te vergroten.

Innovatie door integratie

Om het Europese innovatievermogen te vergroten moet er actie worden ondernomen om het probleem van het versnipperde Europese innovatielandschap op te lossen. Dit is waar het EIT om de hoek komt kijken. We vervullen een voortrekkersrol bij het vergroten van de duurzame groei en het concurrentievermogen van Europa door het innovatievermogen van de EU in een dynamische mondiale context te versterken.

Het EIT brengt de 'kennisdriehoek' van bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek samen in dynamische, grensoverschrijdende partnerschappen, de kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG's / in het engels Knowledge and Innovation Communities, KICs). De KIG's

 • ontwikkelen innovatieve producten en diensten,
 • beginnen nieuwe bedrijven, en
 • leiden een nieuwe generatie ondernemers op.

Dankzij hun nauwe samenwerking in de KIG's kunnen toonaangevende bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen effectievere en innovatieve oplossingen voor Europa creëren.

De eerste drie KIG's van het EIT zijn in 2010 opgericht:

 • Climate-KIC: gericht op het aanpakken van uitdagingen op het gebied van klimaatverandering;
 • EIT Digital: gericht op het genereren van ICT van wereldklasse;
 • KIG InnoEnergy: gericht op duurzame energie.

In december 2014 zijn twee nieuwe KIG's aangewezen die in 2015 met hun activiteiten in Europa zullen beginnen, te weten:

 • EIT Health: gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van Europese burgers en de duurzaamheid van gezondheids- en socialezorgstelsels;
 • EIT Raw Materials: gericht op het garanderen van de toegang tot, beschikbaarheid van en het duurzame gebruik van grondstoffen voor de economie en burgers.

Alle KIG's werken met innovatie-hubs, 'co-locatiecentra' genaamd. De KIG's van het EIT hebben co-locatiecentra in de hele EU en werken samen met regionale centra om het effect van hun activiteiten te vergroten.

We groeien!

Tussen nu en 2020 zullen er drie nieuwe KIG's bijkomen:

 • 2016:

EIT Voedsel: gericht op het garanderen van een klimaatbestendige en duurzame mondiale voedselwaardeketen;

EIT Productie: gericht op het versterken en vergroten van het concurrentievermogen van de Europese producerende industriële sector;

 • 2018:

EIT Stedelijke Mobiliteit: gericht op het vinden van duurzame oplossingen voor stedelijke mobiliteit.

Het Regionale Innovatieprogramma van het EIT (EIT RIS) is een gestructureerd programma dat ervoor moet zorgen dat meer Europese organisaties van het werk van het EIT profiteren en aan diens activiteiten deelnemen. Het EIT RIS is gericht op het verhogen van het innovatievermogen in gebieden en regio's van Europa die niet met het EIT en de KIG's werken. Het EIT RIS introduceert bedrijven, universiteiten, onderzoeksinstellingen en organisaties van belanghebbenden die buiten het KIG-partnerschap vallen in de wereld van innovatie.

EIT-governance

Om nieuwe ideeën te stimuleren en innovatie aan te moedigen hanteert het EIT een combinatie van expertise en visie. Beslissingen worden genomen door de juiste balans te vinden tussen flexibiliteit en verantwoording. Dit komt doordat het EIT beschikt over een lichte structuur met twee niveaus, waarin een efficiënte governancestructuur gekoppeld wordt aan een sterk managementteam en een reeks gedecentraliseerde, operationele partnerschappen (de kennis- en innovatiegemeenschappen), die gebruik maken van de talenten van beste Europese innoveerders.

Het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) en de activiteiten ervan worden geleid door de directeur. Sinds 1 augustus 2014 is Martin Kern Chief Operating Officer en directeur ad interim van het EIT.

De directeur brengt verslag uit aan een geheel onafhankelijke raad van bestuur, die bestaat uit professionals en academici van hoog niveau en wordt voorgezeten door Peter Olsen, wiens ambtstermijn op 1 augustus 2014 is ingegaan. De raad van bestuur van het EIT geeft strategisch advies aan het EIT en is tevens verantwoordelijk voor het selecteren, beoordelen en ondersteunen van de kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG's) van het EIT.

Het hoofdkwartier van het EIT is gevestigd in Boedapest, Hongarije. Het instituut is onderverdeeld in een aantal eenheden en afdelingen, zoals vermeld in het organogram, die volledig zijn afgestemd op de missie en de activiteiten van het hoofdkwartier van het EIT. Hier vindt u alle kantoren van de KIG's in Europa.

EIT maakt innovatie een realiteit! Innoveer met ons mee!

Gerelateerde documenten