EIT w skrócie

EIT — INNOWACJE STAJĄ SIĘ FAKTEM! 

„trójkąt wiedzy”
„trójkąt wiedzy”

 

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) jest organem UE utworzonym przez Unię Europejską w 2008 r. w celu wzmocnienia zdolności Europy do innowacji. EIT  stanowi integralną część programu Horizon 2020, programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji.

 

Czym zajmuje się EIT?

Instytut to jedyna w swoim rodzaju inicjatywa UE, która napędza innowacje w Europie poprzez integrację przedsiębiorstw, edukacji i badań naukowych w celu znalezienia rozwiązania dla palących problemów globalnych.

Wspieramy rozwój dynamicznych, długoterminowych partnerstw ogólnoeuropejskich wśród czołowych przedsiębiorstw, laboratoriów badawczych i innych firm. Są to tzw. wspólnoty wiedzy i innowacji (WWiI) , z których każda ma na celu znalezienie odpowiedzi na konkretne globalne wyzwanie, od zmiany klimatu i zrównoważonej energii po zdrowe życie i żywność.

EIT, który zrzesza ponad 1000 partnerów, jest największą europejską siecią innowacji i elementem scalającym. Wspieramy innowatorów i przedsiębiorców w całej Europie, aby przekształcali swoje najlepsze pomysły w produkty, usługi, miejsca pracy i wzrost gospodarczy. Ma to kluczowe znaczenie dla realizacji misji EIT: tworzenia miejsc pracy i zapewniania możliwości zrównoważonego wzrostu gospodarczego dla Europy.

Wspólnota EIT wraz z czołowymi partnerami oferuje szeroki wachlarz działań w zakresie innowacji i przedsiębiorczości: kursy edukacyjne łączące umiejętności techniczne i w zakresie przedsiębiorczości, dostosowane do potrzeb usługi w zakresie tworzenia przedsiębiorstw i przyspieszania ich rozwoju oraz projekty badawcze oparte na innowacjach. Wprowadza to nowe pomysły i rozwiązania na rynek, przekształca studentów w przedsiębiorców i, co najważniejsze, prowadzi do innowacji.

Wyniki

Od czasu utworzenia w 2008 r. EIT stworzył największą wspólnotę innowacji w Europie. Model EIT został wypróbowany, przetestowany i sprawdzony i przyniósł następujące wyniki:

  • 8 dobrze prosperujących wspólnot wiedzy i innowacji
  • ponad 60 centrów innowacji w Europie
  • wsparcie ponad 3 200 przedsiębiorstw typu start-up i scale-up
  • 3.3 miliard EUR kapitału zewnętrznego pozyskanego przez przedsiębiorstwa objęte wsparciem
  • ponad 13 000 utworzonych miejsc pracy
  • ponad 3 100 absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich, do końca 2020 r. ma ich być ponad 5000
  • ponad 1 170 nowych produktów i usług

*Dane z sierpień 2019 r.

Read more

Czym jest wspólnota wiedzy i innowacji EIT?

Wspólnoty wiedzy i innowacji łączą przedsiębiorstwa (przemysł i MŚP), ośrodki badawcze i uniwersytety jako partnerów, tworząc środowisko sprzyjające kreatywnemu myśleniu i innowacjom. Oferują dostęp do talentów, wiedzy, finansowania i nowych sektorów działalności gospodarczej, aby:

  • rozwijać innowacyjne produkty i usługi: zrealizuj swój pomysł, wprowadzając go z nami na rynek
  • zapewniać rozruch przedsiębiorstwom: utwórz lub przyspiesz działalność, korzystając z naszego wsparcia
  • wyszkolić nową generację przedsiębiorców: rozwijaj z nami swoje umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Działania wspólnot wiedzy i innowacji obejmują cały łańcuch innowacji: programy szkoleń i kształcenia, ułatwianie przejścia z sektora badań naukowych do działalności rynkowej, projekty innowacyjne, inkubatory i akceleratory biznesu.

Istnieje osiem wspólnot wiedzy i innowacji EIT, z których każda koncentruje się na konkretnym globalnym wyzwaniu:

Każda ze wspólnot wiedzy i innowacji EIT działa w centrach innowacji. Centra te są rozproszone w całej UE, aby zwiększyć wpływ działalności EIT. Obecnie w całej Europie istnieje ponad 50 centrów innowacji, obejmujących ośrodki kolokacji, w których odbywają się spotkania i kontakty przedstawicieli sektora kształcenia, badań naukowych i działalności gospodarczej. Poznaj lokalizację naszych ośrodków: „EIT w Europie”.

EIT: praca w Europie

Regionalny System Innowacji EIT (EIT RIS) to program informacyjny, który ma pomóc większej liczbie organizacji w całej Europie w korzystaniu z prac wspólnoty EIT i uczestniczeniu w jej działaniach. EIT RIS ma na celu zwiększenie zdolności do innowacji w europejskich regionach, które jeszcze nie współpracują z EIT i jego wspólnotami wiedzy i innowacji. EIT RIS skupia przedsiębiorstwa, uniwersytety, laboratoria badawcze i organizacje zrzeszające zainteresowane strony w największą europejską wspólnotę innowacji. Zapoznaj się z mapą RIS EIT, aby zobaczyć, czy coś dzieje się w twojej okolicy.

W jaki sposób mogę się zaangażować w tę inicjatywę?

W ramach wspólnoty wiedzy i innowacji nawiąż kontakt z nowymi partnerami i uzyskaj dostęp do nowych , obiektów, dyscyplin, sektorów przemysłu i kultur. Istnieje wiele możliwości przystąpienia do wspólnoty EIT i skorzystania z szerokiego wachlarza działań wspierających innowacje w całej Europie: programach szkolenia i kształcenia, projektach innowacji oraz inkubatorach i akceleratorach przedsiębiorczości.

Zapoznaj się z naszą stroną „Nasze działania” i „Pracuj z nami” i zobacz, gdzie działa nasza wspólnota : EIT w Europie. Skorzystaj z przynależności do największej europejskiej sieci innowacji i wprowadzaj innowacje razem z nami.

Wszystkie kanały EIT w mediach społecznościowych znajdziesz tu.

Na biuletyn EIT możesz zapisać się tutaj.

Podstawa prawna

EIT jest organem Unii Europejskiej z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech. Został ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 z dnia 11 marca 2008 r. i zaczął działać w 2010 r. w siedzibie EIT. EIT zatrudnia obecnie około 70 pracowników. Od 1 sierpnia 2014 r. tymczasowym dyrektorem jest Martin Kern.

 

Powiązane dokumenty