EIT – MOTORUL INOVĂRII!

Ce este EIT și cum funcționează?

„triunghiul cunoașterii”
„triunghiul cunoașterii”

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) este un organism independent al UE, cu sediul la Budapesta, care are rolul de a întări capacitatea de inovare a Europei. EIT are un rol vital în sprijinirea obiectivelor UE de a crea o creștere economică durabilă și locuri de muncă, ajutând antreprenorii și inovatorii să-și transforme cele mai bune idei în produse si servicii utile Europei.

EIT cultivă talentul antreprenorial și susține ideile noi, reunind „triunghiul cunoașterii” format din întreprinderi, universități și centre de cercetare de vârf pentru a crea parteneriate transfrontaliere dinamice, numite comunități de cunoaștere (CCI – comunități de cunoaștere și inovare).

Misiunea EIT este:
 • să contribuie la competitivitatea Europei, la creșterea economică durabilă și la crearea de noi locuri de muncă, prin promovarea și întărirea sinergiilor și a cooperării între întreprinderi, instituții de învățământ și organizații de cercetare;
 • să creeze un mediu favorabil ideilor creative, pentru ca Europa să fie un loc propice spiritului antreprenorial și inovațiilor de nivel mondial.

EIT face parte integrantă din Orizont 2020, programul-cadru de cercetare și inovare al Uniunii Europene.

Rezultatele noastre (*).

Mai mult de:

1 217 idei de afaceri

640 produse și servicii noi

1 250+ întreprinderi inovatoare nou-înființate

1 700+ absolvenți care finalizează programe de studii EIT

732 transferuri și adoptări de cunoștințe

   

(*) 2010-2018

Avioane electrice, sticle de apă comestibile, arbori artificiali care curăță aerul cu forța a 275 de copaci...

Comunitățile de inovare ale EIT creează și găsesc soluții inovatoare la provocări majore ale societății, în domenii ca: energia, clima, sănătatea, materiile prime, digitalizarea și hrana. Ele vă oferă acces la talent, la cunoaștere, la finanțare și la noi sectoare de afaceri pentru:

 • dezvoltarea de produse și servicii inovatoare: puneți-vă ideea în practică introducând-o pe piață cu ajutorul nostru!
 • înființarea de noi întreprinderi: porniți o nouă afacere sau dați un impuls celei pe care o aveți cu ajutorul nostru!
 • formarea unei noi generații de antreprenori: dezvoltați-vă competențele antreprenoriale cu ajutorul nostru!
Care sunt comunitățile de inovare ale EIT?

În prezent, EIT deține 6 comunități de inovare:

 • EIT Climate-KIC: pentru adaptarea la schimbările climatice și atenuarea acestora;
 • EIT Digital: pentru promovarea transformării digitale a Europei;
 • EIT InnoEnergy: pentru realizarea energiei durabile;
 • EIT Health: pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor europeni și a durabilității sistemelor de asistență medicală și socială;
 • EIT Raw Materials: pentru accesibilitatea, disponibilitatea și utilizarea durabilă a materiilor prime, în beneficiul economiei și al cetățenilor;
 • EIT Food: pentru plasarea Europei în centrul unei revoluții globale a producției și a inovării alimentare.

Fiecare dintre comunitățile de inovare ale EIT acționează în cadrul unor centre de inovare. Centrele de inovare sunt răspândite în întreaga UE, pentru a mări impactul activităților EIT.

EIT acționează în întreaga Europă

Schema de inovare regională a EIT (SIR EIT) este un program de promovare menit să ajute mai multe organizații din toată Europa să beneficieze de pe urma demersurilor comunității EIT și să participe la activitățile acesteia. SIR EIT își propune să sporească capacitatea de inovare a regiunilor europene care încă nu colaborează cu EIT și cu comunitățile sale de inovare. Schema aduce laolaltă întreprinderi, universități, laboratoare de cercetare și organizații ale părților interesate în cadrul celei mai mari comunități de inovare din Europa.

În noiembrie 2016, comunitatea EIT reunea aproape 900 de parteneri, și anume:

 • 503 întreprinderi, inclusiv IMM-uri
 • 171 de instituții de învățământ superior
 • 146 de centre de cercetare
 • 74 de orașe, regiuni și ONG-uri
Ne dezvoltăm!

În 2018 intenționăm să înființăm alte două comunități de inovare:

 • EIT Manufacturing: pentru întărirea și creșterea competitivității industriei prelucrătoare din Europa;
 • EIT Urban Mobility: pentru furnizarea de soluții durabile pentru mobilitatea urbană.
Inovați cu noi!

 

Documente conexe