EIT pe scurt

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) este un organism independent al Uniunii Europene (UE), care consolidează capacitatea de inovare a Europei prin cultivarea spiritului  antreprenorial și prin sprijinirea ideilor noi.

Misiunea noastră este
 • Să contribuim la competitivitatea Europei, la creșterea sa economică durabilă și la crearea de noi locuri de muncă prin promovarea și consolidarea sinergiilor și a cooperării între întreprinderi, instituții de învățământ și centre de cercetare.
 • Să creăm un mediu favorabil ideilor creative, pentru ca inovarea și spiritul antreprenorial de performanță mondială să prospere în Europa.

EIT face parte integrantă din Orizont 2020, programul-cadru de cercetare și inovare al UE. Orizont 2020 este un pilon esențial al inițiativei emblematice O Uniune a inovării din cadrul strategiei Europa 2020, menit să consolideze competitivitatea Europei la nivel mondial. 

Inovare prin integrare

În vederea stimulării capacității de inovare în Europa se impun măsuri pentru rezolvarea problemei fragmentării peisajului european al inovării  și aici intervine EIT. Avem un rol de pionierat în procesul din ce în ce mai susținut de dezvoltare durabilă și creștere a competitivității la nivelul Europei, pe care ni-l îndeplinim prin întărirea capacității de inovare a UE într-un context global dinamic.

EIT reunește „triunghiul cunoașterii”, compus din sectorul economic, cel al învățământului superior și cel al cercetării, pentru a forma parteneriate transfrontaliere dinamice denumite comunități de cunoaștere și inovare (CCI / Knowledge and Innovation Communities – KIC). Aceste CCI-uri:

 • dezvoltă produse și servicii inovatoare;
 • înființează noi întreprinderi și
 • formează o nouă generație de antreprenori.

Prin cooperarea strânsă în cadrul CCI-urilor, cele mai importante întreprinderi, universități și centre de cercetare găsesc soluții  eficace și  inovatoare pentru Europa.

Primele trei CCI-uri ale EIT au fost lansate în 2010:

 • Climate KIC abordează probleme legate de schimbările climatice;
 • EIT Digital generează tehnologii ale informației și comunicațiilor de performanță mondială;
 • KIC InnoEnergy abordează probleme legate de energia durabilă.

În decembrie 2014 au fost înființate două noi CCI-uri, iar activitățile asociate acestora vor demara în 2015 în întreaga Europă:

 • EIT Health va îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor europeni și durabilitatea sistemului de sănătate și a sistemului de asistență socială;
 • EIT Raw Materials va asigura accesibilitatea, disponibilitatea și utilizarea durabilă a materiilor prime, în beneficiul economiei și al cetățenilor.

Fiecare dintre CCI-uri acționează în cadrul unor platforme pentru inovare denumite „centre de colocație”. Centrele de colocație ale CCI-urilor EIT sunt răspândite în întreaga UE și cooperează cu centrele regionale în vederea creșterii impactului activităților lor.

Ne dezvoltăm!

Până în 2020, vom înființa trei noi CCI-uri:

 • 2016:

EIT Food: asigurarea unui lanț valoric alimentar global, durabil și rezistent la schimbările climatice.

EIT Manufacturing: consolidarea și creșterea competitivității industriei prelucrătoare din Europa.

 • 2018:

EIT Urban Mobility: furnizarea de soluții durabile pentru mobilitatea urbană.

Schema de Inovare Regională a EIT (SIR EIT) este un program de mobilizare structurat, care are rolul de a ajuta mai multe organizații din întreaga Europă să beneficieze de pe urma muncii EIT și să participe la activitățile sale. SIR EIT are rolul de a spori capacitatea de inovare în domeniile și regiunile europene care nu lucrează cu EIT și cu CCI-urile sale. SIR EIT atrage în lumea inovării întreprinderi, universități, laboratoare de cercetare și organizații ale părților interesate din afara parteneriatului CCI.

Guvernanța EIT

Pentru promovarea ideilor noi și insuflarea inovării, EIT combină experiența cu viziunea. Astfel, se pot lua decizii care să creeze un echilibru adecvat între flexibilitate și responsabilitate. Acesta este rezultatul organizării simple a EIT, pe două niveluri care combină o structură eficientă de guvernanță cu o echipă de conducere solidă și o rețea operațională descentralizată a parteneriatelor (comunitățile de cunoaștere și inovare), atrăgând cei mai buni specialiști europeni din domeniul inovării.

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) și operațiunile sale sunt administrate de un director. Martin Kern este directorul general administrativ și directorul interimar al EIT de la 1 august 2014.

Directorul raportează unui consiliu de conducere independent, format dintr-un număr egal de profesioniști de nivel înalt din mediul de afaceri și din mediul universitar, condus de Peter Olesen, care și-a început mandatul la 1 august 2014. Consiliul de conducere al EIT are rolul de a oferi institutului o orientare strategică și răspunde de selectarea, evaluarea și susținerea comunităților de cunoaștere și inovare (CCI).

Sediul central al EIT este la Budapesta, în Ungaria. Institutul este structurat într-o serie de unități și departamente, astfel cum se specifică în organigrama pe deplin aliniată misiunii și activităților sediului central al EIT. Organigrama cuprinde și toate birourile CCI ale EIT din întreaga Europă.

EIT – motorul inovării! Inovați cu noi!

Documente conexe