EIT pe scurt

EIT – MOTORUL INOVĂRII! 

„triunghiul cunoașterii”
„triunghiul cunoașterii”

 

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) este un organism al UE, creat de Uniunea Europeană în 2008 pentru a consolida capacitatea de inovare a Europei. EIT face parte din programul Horizon 2020, programul-cadru de cercetare și inovare al Uniunii Europene.

 

Care este rolul EIT?

Institutul este o inițiativă unică a UE care stimulează inovarea în întreaga Europă, reunind întreprinderile, învățământul și cercetarea pentru a găsi soluții la provocări globale presante.

Sprijinim dezvoltarea de parteneriate paneuropene dinamice și pe termen lung între întreprinderi de renume, laboratoare și întreprinderi de cercetare. Cunoscute sub denumirea de comunități de inovare, fiecare dintre aceste parteneriate are misiunea de a găsi soluții la o provocare mondială specifică, fie că este vorba de schimbări climatice, energie durabilă sau alimentație și mod de viață sănătoase.

EIT este cea mai mare rețea de inovare din Europa, care reunește peste 1 000 de parteneri și stabilește legături între ei. Oferim mijloacele necesare pentru inovatori și antreprenori din întreaga Europă pentru a-și transforma cele mai bune idei în produse, servicii, locuri de muncă și creștere economică. Acest aspect este esențial pentru îndeplinirea misiunii EIT, care constă în crearea de locuri de muncă și oferirea de oportunități de creștere economică și durabilă pentru Europa.

Împreună cu principalii săi parteneri, comunitatea EIT propune o gamă largă de activități în domeniul inovării și antreprenoriatului: cursuri de formare care combină competențele tehnice și antreprenoriale, servicii personalizate de creare și dezvoltare de întreprinderi și proiecte de cercetare axate pe inovare. Aceste activități aduc idei și soluții noi pe piață, transformă studenții în antreprenori și, cel mai important, favorizează inovarea.

Rezultate

De la înființarea sa în 2008, EIT a creat cea mai mare comunitate de inovare din Europa. Modelul său, testat și validat, a permis:

  • crearea a 8 comunități de inovare prospere;
  • crearea a peste 60 de centre de inovare în întreaga Europă;
  • sprijinirea a peste 3 200 de întreprinderile nou-înființate și în curs de extindere;
  • strângerea 3.3 miliard EUR sub formă de capital extern, prin inițiativele pe care le-am susținut;
  • crearea a peste 13 000 de locuri de muncă;
  • participarea a peste 3 100 de studenți la cursuri de master și de doctorat, așteptându-se ca numărul acestora să depășească 5 000 până la sfârșitul anului 2020;
  • crearea a peste 1 170 de produse și servicii noi.

*Cifre în august 2019

Read more

Ce sunt comunitățile de inovare ale EIT?

Comunitățile de inovare reunesc întreprinderi (industria și IMM-urile), centre de cercetare și universități în calitate de parteneri, creând un mediu propice de dezvoltare pentru gândirea creativă și inovare. Acestea oferă acces la talente, cunoaștere, finanțare și noi sectoare de afaceri pentru:

  • dezvoltarea de produse și servicii inovatoare: puneți-vă ideea în practică introducând-o pe piață cu ajutorul nostru;
  • înființarea de noi întreprinderi: porniți o nouă afacere sau dezvoltați-vă afacerea cu ajutorul nostru;
  • formarea unei noi generații de antreprenori: dezvoltați-vă competențele antreprenoriale cu noi.

Activitățile comunităților de inovare acoperă toate etapele inovării: programe de formare și educare care stimulează punerea în practică a cercetării pe piață, proiecte de inovare, incubatoare și acceleratoare de afaceri.

Există opt comunități de inovare EIT, fiecare fiind axată pe o provocare mondială specifică:

Fiecare dintre comunitățile de inovare EIT acționează în centre de inovare răspândite în întreaga UE, pentru a mări impactul activităților EIT. În prezent, există peste 50 de centre de inovare în Europa, care cuprind centre de colocație, unde se reunesc și interacționează educația, învățământul, cercetarea și întreprinderile. Aflați unde sunt situate centrele noastre: EIT în Europa.

EIT acționează în toată Europă

Schema de inovare regională a EIT (SIR EIT) este un program de promovare menit să ajute mai multe organizații din toată Europa să beneficieze de pe urma activităților comunității EIT și să participe la acestea. SIR EIT își propune să sporească capacitatea de inovare a regiunilor europene care încă nu colaborează cu EIT și cu comunitățile sale de inovare. Schema reunește întreprinderi, universități, laboratoare de cercetare și organizații ale părților interesate în cadrul celei mai mari comunități de inovare din Europa. Consultați harta SIR EIT pentru a vedea dacă au loc acțiuni în apropierea dumneavoastră.

Cum pot participa?

În calitate de membru al comunității de inovare, aveți acces la noi parteneri, facilități, discipline, sectoare de activitate și culturi. Există multe posibilități de a vă alătura comunității EIT și numeroaselor sale activități de sprijinire a inovării în Europa: programe de formare și de educație, proiecte de inovare, incubatoare și acceleratoare de afaceri.

Consultați paginile „Our activities” (Activitățile noastre) și „Work with us” (Colaborați cu noi) pentru a descoperi unde se află comunitatea noastră: EIT în Europa. Profitați de pe urma participării dumneavoastră la cea mai mare rețea de inovare din Europa și inovați alături de noi!

Toate canalele de comunicare socială ale EIT sunt disponibile aici.

Vă puteți abona la buletinul informativ al EIT aici.

Cadrul juridic

EIT este un organism al Uniunii Europene, cu sediul la Budapesta, în Ungaria. A fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 și a devenit operațional în 2010, la sediul EIT. EIT are în prezent aproximativ 70 de angajați. Martin Kern este director interimar de la 1 august 2014. 

 

Documente conexe