INŠTITUT EIT – USTVARJAMO INOVACIJE!

Kaj je Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) in kako deluje?

„trikotnik znanja“
„trikotnik znanja“

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je samostojen organ EU s sedežem v Budimpešti, ki krepi inovacijske zmožnosti Evrope. Inštitut EIT ima ključno vlogo pri podpori ciljem EU ustvarjanja trajnostne gospodarske rasti in delovnih mest, s tem da podjetnikom in inovatorjem omogoča, da svoje najboljše zamisli prenesejo v proizvode in storitve za Evropo.

Spodbuja podjetniške talente in podpira nove zamisli, povezuje vodilna podjetja, univerze in raziskovalna središča v „trikotnik znanja“ za vzpostavljanje dinamičnih čezmejnih partnerstev, imenovanih skupnosti znanja in inovacij (SZI).

 

Poslanstvo inštituta EIT je:
 • prispevati h konkurenčnosti Evrope, njeni trajnostni gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest s spodbujanjem in krepitvijo sinergij in sodelovanja med podjetji, izobraževalnimi institucijami in raziskovalnimi organizacijami;
 • ustvarjati spodbudno okolje za ustvarjalno razmišljanje, da se v Evropi omogoči razvoj vrhunskih inovacij in podjetništva.

Inštitut EIT je sestavni del okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020.

Naši rezultati (*).

Več kot:

1 217 poslovnih zamisli

640 novih proizvodov in storitev

1 250+ inovativnih zagonskih podjetij

1 700+ diplomanti, ki so zaključili tečaje EIT

732 prenosov in privzema znanja

   

(*) 2010-2018

Električna letala, užitne steklenice za vodo, umetna drevesa, ki čistijo zrak z močjo 275 dreves…

Skupnosti znanja in inovacij inštituta EIT ustvarjajo in iščejo inovativne rešitve za glavne izzive, vključno z energijo, podnebjem, zdravjem, surovinami, digitalizacijo in prehrano. Ponujajo dostop do talentov, znanja, financiranja in novih poslovnih sektorjev, s tem da:

 • razvijajo inovativne proizvode in storitve: inštitut EIT vam pomaga, da bodo vaše zamisli našle pot do trga;
 • ustanavljajo nova podjetja: inštitut EIT vam pomaga ustanoviti ali pospešiti ustanovitev novega podjetja;
 • usposabljajo novo generacijo podjetnikov: inštitut EIT vam pomaga razvijati podjetniška znanja in veščine.
Kateri SZI inštituta EIT obstajajo?

Inštitut EIT ima zdaj šest SZI:

 • SZI podnebje: za izzive prilagajanja podnebnim spremembam in njihovo blažitev;
 • SZI digitalne tehnologije: za spodbujanje digitalne preobrazbe Evrope;
 • SZI inovativne energije: za spodbujanje trajnostne energije;
 • SZI zdravje: za izboljšanje kakovosti življenja evropskih državljanov ter vzdržnost sistemov zdravstvenega in socialnega varstva;
 • SZI surovine: za zagotavljanje dostopnosti, razpoložljivosti in trajnostne rabe surovin za gospodarstvo in državljane;
 • SZI prehrana: za prevzemanje vodilne vloge Evrope v svetovni revoluciji v zvezi s prehranskimi inovacijami in proizvodnjo hrane.

Posamezni SZI inštituta EIT delujejo v okviru inovacijskih vozlišč. Ta so razpršena po vsej EU za povečanje učinka dejavnosti inštituta EIT.

Inštitut EIT: delovanje po vsej Evropi

Regionalna inovacijska shema inštituta EIT (EIT RIS) je program ozaveščanja, ki naj bi pripomogel zagotoviti, da bi več evropskih organizacij imelo koristi od dejavnosti inštituta EIT in da bi sodelovalo pri njih. Cilj sheme EIT RIS je povečati inovacijske zmogljivosti v tistih regijah Evrope, ki še ne sodelujejo neposredno z inštitutom EIT in njegovimi skupnostmi SZI. Z njo se privabljajo podjetja, univerze, raziskovalni laboratoriji in organizacije deležnikov v največjo evropsko inovacijsko skupnost.

Novembra 2016 je skupnost inštituta EIT povezovala skoraj 900 partnerjev, ki so vključevala:

 • 503 podjetja, vključno z malimi in srednjimi podjetji,
 • 171 visokošolskih zavodov;
 • 146 raziskovalnih središč;
 • 74 mest, regij in NVO.
Rastemo!

Leta 2018 nameravamo ustanoviti dve novi SZI:

 • SZI proizvodna industrija: za krepitev in povečanje konkurenčnosti evropske proizvodne industrije;
 • SZI mobilnost v mestih: za zagotavljanje trajnostnih rešitev za mobilnost v mestih.
Ustvarjajte inovacije skupaj z nami!

 

Povezani dokumenti

Povezane vsebine