EIT i korthet

EIT – TAR INNOVATIONER FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET! 

”kunskapstriangelns”
”kunskapstriangelns”

 

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) är ett EU-organ inrättat av Europeiska unionen 2008 för att stärka Europas innovationsförmåga. EIT är en viktig del av Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

 

Vad gör EIT?

EIT är ett unikt EU-initiativ som driver på innovation i Europa genom att förena företagande, utbildning och forskning för att hitta lösningar på akuta globala utmaningar.

Vi stödjer bildandet av dynamiska, långsiktiga och Europaomfattande partnerskap bland ledande företag, forskningslaboratorier och forskningsföretag. Dessa partnerskap kallas innovationsgrupper (ibland även kunskaps- och innovationsgrupper eller KI-grupper) och målet är att de ska hitta lösningar på en särskild global utmaning, som kan vara alltifrån klimatförändringar och hållbar energi till hälsosam livsstil och livsmedel.

EIT sammanför över 1 000 partner. Det är därmed Europas största innovationsnätverk och skapar en helhetsbild. Vi hjälper innovatörer och entreprenörer i hela Europa att omvandla sina bästa idéer till produkter, tjänster, arbetstillfällen och tillväxt. Detta är avgörande för att EIT ska kunna utföra sitt uppdrag, nämligen att skapa arbetstillfällen och hållbara ekonomiska tillväxtmöjligheter för Europa.

Tillsammans med de ledande parterna erbjuder EIT en rad olika former av innovation och företagande: kurser som kombinerar teknisk och entreprenörsmässig kompetens, skräddarsydda företagsetablerings- och företagsaccelerationstjänster samt innovationsdrivna forskningsprojekt. Detta tillför marknaden nya idéer och lösningar, förvandlar studenter till entreprenörer och leder framför allt till innovation.

Resultat

Sedan inrättandet 2008 har EIT skapat den största innovationsgemenskapen i Europa. EIT:s modell har undersökts, testats och bekräftats och den har resulterat i följande:

  • 8 livskraftiga innovationsgrupper
  • Över 60 innovationsnav i Europa
  • Över 3 200 nystartade och expanderande företag har fått stöd
  • 3.3 miljard euro i externt kapital har anskaffats av våra stödmottagande företag
  • Över 13 000 arbetstillfällen har skapats
  • Över 3 100 master- och doktorsexamina har utfärdats – vid utgången av 2020 väntas denna siffra vara högre än 5 000
  • Över 1 170 nya produkter och tjänster har skapats

*Siffrorna är från augusti 2019

Read more

Vad är en EIT-innovationsgrupp?

Innovationsgrupperna sammanför företag (industriföretag och små och medelstora företag), forskningscentrum och universitet i partnerskap och skapar en miljö där kreativt tänkande och innovation kan frodas. De ger tillgång till kompetens, kunskap, finansiering och nya verksamhetssektorer och skapar förutsättningar för följande:

  • Utveckla innovativa produkter och tjänster: ta din idé vidare genom att föra ut den på marknaden med vår hjälp
  • Få fart på företagen: skapa eller öka tempot på din affärsverksamhet med vår hjälp
  • Utbilda en ny generation av företagare: utveckla din entreprenörskompetens med vår hjälp

Innovationsgruppernas verksamheter täcker hela innovationskedjan: utbildningsprogram, stöd under processen från forskning till marknaden, innovationsprojekt, företagsinkubatorer och acceleratorer.

Det finns åtta EIT-innovationsgrupper. Var och en är inriktad på en specifik global utmaning:

Varje EIT-innovationsgrupp utför sitt arbete i innovationsnav. Naven finns spridda i hela EU för att öka genomslagskraften för EIT:s verksamhet. I dagsläget finns över 50 innovationsnav i Europa som inbegriper centrum för samlokalisering där utbildning, forskning och företagsverksamhet möts och samverkar. Ta reda på var naven finns: EIT in Europe.

EIT bedriver verksamhet i hela Europa

EIT:s regionala innovationssystem (EIT RIS) är ett utåtriktat program för att hjälpa fler organisationer över hela Europa att dra nytta av EIT:s arbete och delta i verksamheten. Målet med EIT RIS är att öka innovationsförmågan inom regioner i Europa som ännu inte arbetar med EIT och dess innovationsgrupper. Via EIT RIS får företag, universitet, forskningslaboratorier och intresseorganisationer tillgång till Europas största innovationsfrämjande samarbete. Titta på EIT RIS-kartan för att se om det finns något nära dig.

Hur kan jag delta?

Som en del av en innovationsgrupp kommer du i kontakt med nya partner, resurser, vetenskapsgrenar, industrier och kulturer. Det finns många möjligheter att ansluta sig till EIT-samarbetet och dess omfattande innovationsstödjande verksamheter i hela Europa: utbildningsprogram, innovationsprojekt, företagsinkubatorer och acceleratorer.

Gå till sidorna Our activities och Work with us och ta reda på var verksamheterna finns: EIT in Europe. Dra nytta av att vara en del av Europas största innovationsnätverk och var nyskapande tillsammans med oss.

Se vilka sociala medier EIT finns på.

Du kan prenumerera på EIT:s nyhetsbrev här.

Rättslig bakgrund

EIT är ett EU-organ med säte i Budapest i Ungern. Det inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 den 11 mars 2008 och inledde sin verksamhet 2010 vid EIT:s huvudkontor. EIT har för närvarande omkring 70 anställda. Martin Kern har varit tillförordnad direktör sedan den 1 augusti 2014. 

 

Relaterade dokument