EIT – TAR INNOVATIONER FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET!

Vad är EIT och hur går arbetet till?

”kunskapstriangelns”
”kunskapstriangelns”

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) är ett oberoende EU-organ med huvudkontor i Budapest som arbetar för att stärka Europas innovationsförmåga. EIT bidrar på ett betydelsefullt sätt till EU:s mål att skapa en hållbar ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen genom att hjälpa entreprenörer och innovatörer att omvandla sina bästa idéer till produkter och tjänster för den europeiska marknaden.

EIT uppmuntrar människors företagaranda, stödjer nya idéer och för samman ”kunskapstriangelns” tre sidor – ledande företag, universitet och forskningsinstitut – för att bilda dynamiska gränsöverskridande partnerskap som kallas innovationsgrupper (ibland även kunskaps- och innovationsgrupper eller KI-grupper).

EIT:s uppdrag är att
 • förbättra förutsättningarna för ett mer konkurrenskraftigt Europa, för en hållbar ekonomisk tillväxt och för skapandet av fler jobb genom att främja och stärka synergier och samarbetsprojekt mellan företag, utbildningsinstitutioner och forskningsorganisationer,
 • skapa miljöer som gynnar ett kreativt tänkande, för att på så sätt skapa förutsättningar för förstklassig innovation och företagaranda i Europa.

EIT är en viktig del av Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Våra resultat*.

Mer än

1.217 affärsidéer

640 nya produkter och tjänster

1.250+ innovativa nystartade företag

1.700+ personer utexaminerade från EIT:s utbildningsprogram

732 fall av kunskapsöverföring och kunskapsupptagning

   

(*) 2010-2018

Eldrivna flygplan, ätbara vattenflaskor, konstgjorda träd som renar luften lika bra som 275 riktiga träd...

EIT:s innovationsgrupper skapar och hittar innovativa lösningar på stora utmaningar inom områden som energi, klimat, hälsa, råvaror, digitalisering och livsmedel. De ger även tillgång till kompetens, kunskap, finansiering och nya affärssektorer som skapar förutsättningar för följande:

 • Utveckla innovativa produkter och tjänster: låt din idé få luft under vingarna genom att föra ut den på marknaden med vår hjälp!
 • Starta nya företag: skapa eller öka tempot på din affärsverksamhet med vår hjälp!
 • Utbilda en ny generation av entreprenörer: utveckla din affärsskicklighet med vår hjälp!
Vilka innovationsgrupper finns det inom EIT?

EIT har i dagsläget sex innovationsgrupper:

 • EIT Climate-KIC: tar upp utmaningar inom klimatområdet.
 • EIT Digital: driver på Europas digitala omvandling.
 • EIT InnoEnergy: behandlar frågor om hållbar energi.
 • EIT Health: verkar för att förbättra livskvaliteten för Europas invånare och öka hållbarheten i vård- och omsorgssystem.
 • EIT Raw Materials: arbetar för att säkra tillgången och tillgängligheten till samt en hållbar användning av de råvaror som ekonomin och invånarna behöver.
 • EIT Food: sätter Europa i centrum för en global nydaning inom innovativa livsmedel och livsmedelsproduktion.

Alla EIT:s innovationsgrupper utför sitt arbete i innovationsnav. Dessa innovationsnav finns spridda över hela EU för att öka genomslagskraften för EIT:s verksamhet.

EIT bedriver sin verksamhet över hela Europa

EIT:s regionala innovationssystem (EIT RIS) är ett utåtriktat program för att hjälpa fler organisationer över hela Europa att dra nytta av EIT:s arbete och delta i verksamheten. Målet med EIT RIS är att öka innovationsförmågan inom regioner i Europa som ännu inte arbetar med EIT och dess innovationsgrupper. Via EIT RIS får företag, universitet, forskningslaboratorier och intresseorganisationer tillgång till Europas största innovationsfrämjande samarbete.

I november 2016 hade EIT fört samman närmare 900 samarbetspartner, däribland

 • 503 företag, inklusive små och medelstora företag,
 • 171 universitet och högskolor,
 • 146 forskningscentrum,
 • 74 städer, regioner och icke-statliga organisationer.
Vi växer!

Under 2018 planerar vi att inrätta två nya innovationsgrupper:

 • EIT Manufacturing: ska stärka och öka konkurrenskraften hos Europas tillverkningsindustri.
 • EIT Urban Mobility: ska utarbeta hållbara lösningar för rörlighet i städer.
Tillsammans skapar vi framtidens innovationer!

 

Relaterade dokument