Hälsoinnovatör från Sverige pristagare på EIT Awards